Izjava dana

"Ovako predstavljene, delimične i nepotpune informacije mogu da izazovu sumnju kod dela javnosti. Ja sam, s druge strane, doveden u poziciju da svakom svojom izjavom moram da se branim, a nisam nizašta kriv."

Saša Janković, zaštitnik građana

23.4.2015.

Tromesečnik NOVI VEK

Preporučena literatura

"Western Balkans: The futures of integration"

NATO Defense College Foundation

2014

NDCF - Western Balkans

"A Eurasian Primer: The Transatlantic Perspective"

David Koranyi (ed.)

Atlantic Council

A Eurasian Primer - The Transatlantic Perspective

Dalje...