Izjava dana

"Ne smemo nikada zaboraviti genocid u Srebrenici. Moramo uvek poštovati žrtve i preživele. Ali isto tako ne smemo nikada zaboraviti ni to da će naše reči samo prazno odzvanjati ako ovde i sada ne verujemo u neverovatno, ako ne zaustavimo kulturu nekažnjivosti koja postoji u mnogim mestima širom sveta, i ako ne ojačamo svoju odlučnost da zaštitimo one koji računaju na nas."

Ambasador Samanta Pauer, ambasador SAD pri Ujedinjenim nacijama

1.7.2015.

Tromesečnik NOVI VEK

Preporučena literatura

"Western Balkans: The futures of integration"

NATO Defense College Foundation

2014

NDCF - Western Balkans

"A Eurasian Primer: The Transatlantic Perspective"

David Koranyi (ed.)

Atlantic Council

A Eurasian Primer - The Transatlantic Perspective

Dalje...