Response to the statement by Jelena Milic, President of the Center for Euro-Atlantic Integration and NATO lobbyist attacking the Army of Serbia Union and its President Novica Antic

THERE IS A SECRET CONNECTION…

It has been a while since Jelena Milic, NATO official in Serbia, became the measure and the indicator of phenomena and the ways the Serbs and Serbia should not [sic] be heading! These ways are well-treaded tracks of statelessness, slave owners’ conquer of Serbian workers, disbanding of the Serbian Army, taking away and sharing an inalienable part of Serbian territory, justifying the criminal bombing of Serbs in 1999… It has been a while since Ms. Milic is swinging the “Euro-Atlantic” sword with which she cuts the Serbs for being genocidal by using invented massacres, not shying away in her hysteria and her anti-Serbian necrophilia even from offending the late actor Nebojsa Glogovac only because “he had shown sympathy for Ratko Mladic”.

Continue Reading

Odgovor na istupanje Jelene Milić, predsednice Centra za evroatlantske integracije i NATO lobiste na napad Vojnog sindikata Srbije i predsednika Novice Antića

IMA NEKA TAJNA VEZA…

Odavno je Jelena Milić, NATO činovnik u Srbiji, merilo i pokazatelj pojava i puteva kojima Srbi i Srbija ne treba da idu! Ti putevi su utabane staze bezdržavnosti, robovlasničkog porobljavanja srpskih radnika, rasturanja Vojske Srbije, otimanja i deljenja neotuđivog dela srpske teritorije, pravdanje zločinačkog bombardovanja Srba 1999.godine... Odavno Milićka u svojoj ruci drži „evroatlantski“ mač kojim seče izmišljenim masakrima po Srbima kao genocidnom narodu, ne prezajući da u svojoj histeriji i antisrpskom nekrofilstvu uvredi i pokojnog glumca Nebojšu Glogovca samo za to „što je gajio simpatije prema Ratku Mladiću“.. .

Continue Reading

Slučaj Leskovac

Slučaj Leskovac nemoguće je posmatrati odvojeno od slučaja Topčider, a slučajeve Topčider i Leskovac od skrivanja Ratka Mladića.

Continue Reading