13.3.2015, Danas, Ispravka teksta: "Zakon pretenciozan za ministre"

Danas, 16.3.2015.

danas

U tekstu koji ste objavili 11. 3. 2015 u rubrici Pravo Danas pod nazivom: "Zakon pretenciozan za ministre" pogrešno je navedeno da je Jelena Milić, CEAS direktor - u uvodnom izlaganju izrazila nadu da će puna primena ovog zakona početi 2018. godine. Naime, taj podatak je prezentovan u izlaganju CEAS istraživača - u potpuno drugom kontekstu, i nije predstavljao pozitivan već negativan trend - objašnjavajući neadekvatnu dinamiku primene Zakona o privatnom obezbeđenju.

Continue Reading

11.3.2015, RTV, Srbija usvaja norme, ali neće u NATO

RTV, 11.3.2015.

rtv

Saradnja Srbije i NATO odvija se u okviru političkog dokumenta koji ne podrazumeva samo saradnju u oblasti vojske i odbrane, već se proširuje na javnu diplomatiju, naučnu saradnju i planiranje u vanrednim situacijama. Srbija će kroz niz reformi usvajati norme Alijanse, ali to ne podrazumeva ispunjavanje uslova za članstvo, poručio je ambasador Srbije pri NATO Miomir Udovički.

Continue Reading