MOLBA ZA VANREDNU POMOĆ CEAS-u

Ceas Logo

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, jedan od najistaknutijih think tenkova sa Zapadnog Balkana bi želeo da vas zamoli za malu, neprojektnu, jednokratnu pomoć ili institucionalnu podršku, ličnu ili organizacijsku, kako bi premostili tranzicioni period sa kojim se trenutno suočavamo. Vaša podrška bi nam pomogla da premostimo neke donatorske politike, prepreke, prekomponovanje i povlačenje donatora sa Zapadnog Balkana, koje su nas teško pogodile uprkos našoj besprekornoj saradnji sa njima, kao i ozbiljne posledice pandemije Covid-19, na našu održivost.

Nastavak

"Neophodna reforma policije"

B92, 09.4.2014.

b92

Beograd -- Državni sekretar Vladimir Božović i šefica odeljenja za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje EK Miriam Feran razgovorali su o važnosti reforme policije.

Državni sekretar Vladimir Božović i šefica odeljenja za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije Miriam Feran razgovorali su danas o neophodnosti reforme policije donošenjem novog zakona o policiji, ali i jasnog i ekonomski održivog kadrovskog plana MUP-a.

Takođe, kako je na sastanku ocenjeno, potrebna je i stroga kontrole postupka javnih nabavki i trošenja budžetskih sredstava, saopšteno je iz MUP-a.

Na sastanki je istaknuto i da su prioriteti rada MUP-a borba protiv narkomanije i korupcije, sa jasno izgrađenim elementima jačanja mehanizama unutrašnje kontrole policije.

U tom smislu, kako se dodaje, bilo je reči i o pitanjima vizne liberalizacije i azila, a Božović je naveo šta je do sada preduzeto na tom planu i informisao o radu i problemima projektne grupe za izradu novog zakona o azilu.

Predstavnici Evropske komisije su ukazali na neophodnost dosledne primene evropskih standarda i zakonodavstva u oblasti unutrašnjih poslova u pogledu ispunjenja obaveza iz poglavlja 23. i 24.

Feran je ponudila ekspertsku i stručnu podršku MUP-u kako na izradi novog zakonodavstva koji će biti usaglašen sa evropskim, tako i na njegovoj doslednoj primeni i ispunjenju obaveza iz poglavlja 24.