Svetski stručnjaci o bezbednosti na konferenciji u Beogradu

Sputnik, 18.11.2015.

sputnik-logo-1

U Beogradu će 24. novembra, pod pokroviteljstvom predsednika Srbije Tomislava Nikolića, početi međunarodna društveno-naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima bezbednosti i saradnje u Evropi.

U Beogradu će 24. novembra, pod pokroviteljstvom predsednika Srbije Tomislava Nikolića, početi međunarodna društveno-naučna konferencija posvećena aktuelnim pitanjima bezbednosti i saradnje u Evropi.

Dvodnevna konferencija pod nazivom „Jalta-Potsdam-Helsinki-Beograd: u traganju za bezbednim svetskim poretkom“, posvećena je obeležavanju tri najvažnija međunarodna jubileja: 70. godišnjici Jaltinske konferencije država-saveznica, 70. godišnjici Potcdamske konferencije i 40. godišnjici osnivanja Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi.
Skupu će prisustvovati mnogi vodeći svetski, evropski, kao i srpski i ruski istoričari-naučnici, društveni i državni funkcioneri, predstavnici nauke i kulture, sveštenctvo, predstavnici medija.

Na konferenciji će biti razmotrena pitanja međunarodnog geopolitičkog i vrednosnog konsenzusa u vezi sa rezultatima formiranja Jaltinsko-Postdamskog sistema uređenja sveta i njegove helsinške prolongacije, analiza projekata globalne dominacije i istorijskog iskustva deeskalacije vojne napetosti u svetu, a takođe i vrednosnih osnova i potencijala novog međunarodnog konsenzusa.

Takođe će biti održan okrugli sto mladih, posvećen pitanjima učešća mladih u procesu formiranja novog prostora sigurnosti i saradnje u Evropi, a biće održana i izložba fotografija tematski povezana sa sedamdesetogodišnjicom Jaltinske i Potcdamske konferencije i četrdesetogodišnjicom potpisivanja Završnog akta Saveta za bezbednost i saradnju u Evropi

Glavni organizatori konferencije su ruske nevladine organizacije „Centar nacionalne slave“ i Fond Andreja Prvozvanog, zajedno sa srpskom nevladinom organizacijom „Beogradski forum za svet ravnopravnih“, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Srbije.