Konkurs za poziciju projektnog koordinatora u Centru za evroatlantske studije (CEAS)

Ceas Logo

Centar za evroatlantske studije (CEAS) raspisuje konkurs za poziciju projektni koordinator.

OPIS POSLA:

Nastavak

U zmijskom gnezdu - Povodom neustavnog praćenja komunikacije dela državnog vrha RS

Beograd, 2.11.2012.

CEAS

CEAS

“Mi smo tu upali u 'zmijsko gnezdo', među ljude koji koriste visoke funkcije u mnogim službama da gospodare životima, među ljude koji su se drznuli da prisluškuju najpre mene, pa onda i Aleksandra Vučića. To će morati da se istraži do kraja, tako u Srbiji ne može da se živi.“
Tomislav Nikolić, predsednik Srbije

“Sigurno je da to nema nikakve veze sa mnom kao ministrom unutrašnjih poslova. Ima veze sa policijom, jer ne postoji jasan sistem nadzora i kontrole akcija.”
Ivica Dačić, premijer Srbije

Centar za evroatlantske studije (CEAS) smatra da su okolnosti oko činjenice da je Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije protivustavno pre par dana naložila praćenje listinga razgovora potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića i predsednika Srbije Tomislava Nikolića (kako on kaže), kao i način na koji su javnosti predstavljene, konačna potvrda alarmantnog stanja izazvanog odsustvom demokratskog nadzora nad sektorom bezbednosti u Srbiji, na koje godinama upozoravamo domaću i međunarodnu javnost.

CEAS sa žaljenjem konstatuje činjenicu da se predsednik svih građana Srbije, Tomislav Nikolić, povodom zjapećih rupa u demokratskom nadzoru nad sektorom bezbednosti u Srbiji, oglasio tek kada se razulareni nekontrolisani sektor bezbednosti drznuo da neustavno prati njega i ministra odbrane, koordinatora rada svih službi bezbednosti i prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića. Dodatno zabrinjava što se iz Srpske napredne stranke s ponosom ističe „lojalnost“ novoizabranog rukovodstva BIA u ovom slučaju, imajući u vidu da njen rad koordinira aktuelni ministar odbrane, čime je potvrđena namera limitiranja njene autonomije i uspostavljanja pune partijske umesto demokratake kontrole nad njenim radom.

Poražavajuća je i činjenica da predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, smatra da ovaj skandal nema nikave veze s njim. Očito je, nažalost, da i serija nedopustivih dešavanja u i oko MUP-a Srbije, čiji smo ovih dana svedoci, takođe „nema veze“ s resornim ministrom.

CEAS sa zebnjom konstatuje da je i pored ovolikih rupa u demokratskom nadzoru nad sektorom bezbednosti, koje će se, predviđamo, sve češće i ozbiljnije negativno odražavati na bezbednost i osnovna ljudska prava građana Srbije ali i na pravni poredak u zemlji, u Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija ova problematika pokrivena tek s nekoliko redova.

CEAS podseća javnost da je nedavno obelodanjeno da se u Srbiji, na ovaj ili onaj način, prati privatna komunikacija oko 400 000 građana, od čega navodno „samo“ 15 000 legalno. I brojka od „samo“ 15 000 je takođe diskutabilna, imajući u vidu nedavne presude Ustavnog suda Srbije oko neustavnosti pojedinih odredbi zakona o osnovama rada Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, koje predviđaju da direktor agencije, a ne sud, odobrava primenu mere nadzora nad komunikacijama građana, te neusklađenosti Zakona o krivičnom postupku s Ustavom Srbije, koji u Članu 41 izričito kaže da samo sud može da donese odluku o odstupanju od ustavne garancije o tajnosti komunikacija.

CEAS podržava sve mere koje u pravcu poboljšanja situacije predlažu Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i Zaštitnik građana Saša Janković, jedni od retkih aktera koji na ove probleme sistemski upozoravaju, i poziva sve iskrene proevropske snage u Srbiji da zahtevaju što hitnije usvajanje potrebnih zakona i drugih akata koji bi doveli do njihove primene.

CEAS poziva zapadnu međunarodnu zajednicu, pre svega EU i SAD, da ne dopuste da se zbog njihovog prioriteta - dijaloga Beograda s Prištinom - aktuelnim vlastima u Srbiji progleda kroz prste za sve očitiju nesposobnost ili odsustvo namere da održe prethodno postignuti nivo demokratskih procedura i podele vlasti, a kamo li da ih unapređuju.

Beograd, 2.11.2012.