Ne objavljuju izveštaje o radu

B92, 24.11.2013.

b92

Beograd -- Skoro nijedno ministarstvo Vlade Srbije na svom sajtu nema objavljene izveštaje o radu za prošlu i ranije godine, ugovore o javnim nabavkama

Niko ne objavljuje ni planove rada za prethodne godine, glavne akte koji regulišu rad institucije, kao i završne račune i informacije o budžetu razumljive građanima, pokazuje istraživanje „Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade“.

Izveštaj o radu za prošlu godinu objavili su na svojim internet prezentacijama jedino Ministarstvo kulture i Ministarstvo prostornog planiranja, dok je završni račun za 2012. dostupan jedino na sajtu Ministarstva kulture.

Nijedno ministarstvo nema dostupne završne račune za 2009, 2010. i 2011, ali ni informacije o budžetu za građane „koje su razumljive i obuhvatne“.

Većina ministarstava, takođe, nema ni kontakt informacije o organizacionim jedinicima, a mnogi nemaju čak ni biografije rukovodećih kadrova.

Posmatrajući zbirno sve podatke i dokumente koji su dostupni javnosti, ministarstva unutrašnjih poslova, kulture, prosvete i trgovine i telekomunikacija nalaze se na prvom mestu po transparentnosti rada sa podjednakim brojem bodova koje su dobili u okviru analize sprovedene od avgusta do oktobra na osnovu informacija dostupnih na zvaničnim internet stranicama.

Na poslednjem mestu nalazi se Ministarstvo omladine i sporta, a pri na dnu rang liste su Ministarstvo građevinarstva i Ministarstvo finansija.

„Postoji velika razlika između prvog i poslednjeg ministarstva na rang listi što ukazuje na to da vlada ne sprovodi jedinstvenu politiku transparentnosti, odnosno nema ili ne poštuje pravila o objavljivanju informacija na veb-sajtovima”, kaže za Danas Vukosava Crnjanski Šabović, direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA.

Ovo istraživanje rađeno je u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i BiH, a sproveli su ga CRTA iz Srbije, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, „Zašto ne“ iz BiH i MOST iz Makedonije.

Rezultati pokazuju da vlade ove četiri zemlje objavljuju tek polovinu informacija o svom radu na zvaničnim sajtovima.

Informacije o budžetu nisu dostupne građanima i učešće šire javnosti u procesu kreiranja javnih politika je na minimalnom nivou, pokazuju rezultati regionalnog istraživanja.