CEAS Studija slučaja - Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost - Srbija

CEAS Studija slučaja - Srbija, 2.5.2014.

ceas-logo-116

Projekat "Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost" ima za cilj procenu dostignuća proširenja, nivo angažovanja novih zemalja članica, i novih građana EU, kroz organizovanje fokus grupe  građana i javnih seminara, vođenja medijske kampanje, i objavljivanja predloga praktične politike targetirajući javnost i politiku u novim državama članicama i potencijalnim zemljama kandidatima, kao i institucije EU u Briselu.
U okviru ovoga, projekat ima 3 glavna cilja: prvo, da se edukuju evropski građani i akteri civilnog društva o procesima kroz koje politike EU dobijaju oblik, o komunikacionim strategijama za zalaganje za politiku EU i širenje vlasništva nad građenjem evropske politike među evropskim građanima. Drugo, da se podigne svest u  javnosti u zemljama članicama EU i potencijalnim zemljama članicama o potrebi za angažovanjem  građana da obezbede da se njihovi izabrani predstavnici i Vlada u potpunosti angažuju na ostvarivanju političkih odluka na nivou EU, koje zadovoljavaju potrebe svojih građana. Na kraju, da se ojača angažovanje građana u procesu politike uoči izbora za Evropski parlament 2014.
Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program „Evropa za građane i građanke“. Cilj programa je da EK Evropu približi svojim građanima i da im omogući da u potpunosti učestvuju u izgradnji Evrope. Kroz ovaj program, građani imaju mogućnost da se uključe u transnacionalne razmene i aktivnosti saradnje, doprinose razvoju osećaja pripadnosti zajedničkim evropskim idealima i podsticanja procesa evropskih integracija.
Partneri: PASOS iz Češke; Institut za odnose sa javnošću iz Poljske; Centar za javne politike PROVIDUS iz Letonije; Evropski institut iz Bugarske, Centar za evroatlantske studije iz Srbije i Centar za demokratiju i ljudska prava iz  Crne Gore.

 

Studiju preuzmite ovde.