Srbija na 61. mestu izveštaja Indeks otvorene uprave za 2015. godinu

World Justice Project, 2015

WJP Open Government  2015

Projekat svetske pravde (World Justice Project, WJP) pridružuje se prethodnim naporima u predstavljanju pouzdanih podataka o otvorenosti uprave kroz WJP Indeks otvorene uprave 2015, izveštaj koji meri otvorenost uprave u praksi na osnovu iskustava i percepcije javnosti i stručnjaka u zemljama širom sveta.

WJP indeks za 2015. godinu rangira zemlje na osnovu četiri parametra otvorenosti uprave i to: (1) po objavljenim zakonima i podatacima Vlade, (2) pravu na informisanje, (3) učešća građana i (4) žalbenim mehanizmima. Ovi parametri imaju za cilj da reflektuju iskustva građana u odnosu na različite stepene otvorenosti u njihovoj svakodnevnoj interakciji sa državnim zvaničnicima.
Rzultati i rang lista u WJP Indeksu otvorene uprave za 2015. godinu bazirani su na više od 100,000 istraživanja javnog mnjenja sprovedenih u domaćinstvima i paketu stručnih upitnika fokusiranih na specifične države prikupljenih za WJP Indeks vladavine prava, i pokrivaju 102 zemalja i jurisdikcija. Za razliku od onih koji se fokusiraju na zakone i zvanična dokumenta, WJP Indeks otvorene uprave za 2015. godinu naglašava stavove običnih ljudi u kontekstu njihove komunikacije sa svojim vladama, kao novi element za širu raspravu o otvorenosti uprave.
Celom izveštaju (na engleskom jeziku) možete pristupiti ovde.

WJP - Open Gov Index