Interview: Dr. Andrew A. Michta on NATO's defense of the Baltics

Dr. Andrew A. Michta is Dean of the College of International and Security Studies at the George C. Marshall European Center for Security Studies. Fluent in Polish and Russian, Dr. Michta has focused his professional life on international security, NATO and Central Europe and the Baltic States.

Nastavak

Kosovsko pitanje - Autorski tekst Aleksandra Vučića

Srbija i Balkan reagovali su, na posetu Kosovu, na isti način. Onaj koji je Konstantinović, u „Filozofiji palanke“, na koju se svi pozivaju, ali, izgleda da je retko ko i stvarno pročitao, naziva „gledanjem preko plota“, koje je, uvek, izraz straha da se neko suoči sa samim sobom.

Nastavak

KOSOVO PRE SVEGA - Analiza konteksta procesa usvajanja i analiza nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Centar za evroatlantske studije iz Beograda objavio je danas svoj novi izveštaj KOSOVO  PRE SVEGA, u kome se  analiziraju:  kontekst procesa usvajanja i vrednosno-metodološki  sadržaj nacrta nove Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i njegova usklađenost  sa postojećim zakonodavnim okvirom. Nacrt SNB i nacrt nove Strategije odbrane bi tokom jeseni trebalo da uđu u skupštinsku proceduru.

Nastavak