Five Principles for U.S. Special Envoy to Guide Peace Talks Between Kosovo and Serbia

The U.S. has sacrificed significant blood and treasure since the 1990s to ensure that the Balkans remain peaceful and stable—and should have a say in any major development in the region. This is why the appointment of U.S. Ambassador to Germany Richard Grenell to serve as U.S. Special Envoy for peace talks between Kosovo and Serbia is an important move. In order to be successful, Ambassador Grenell must be mindful that nothing in the Balkans is easy or straightforward, tinkering with borders is a bad idea, working with European countries in the region increases the likelihood of success, and that the U.S. should be patient with Kosovo and remain conscious that Serbia is Russia’s foothold in the Balkans.

Kick Turkey out of NATO? It wouldn't be easy

STUTTGART, Germany— Turkey’s invasion of Syria has generated widespread international condemnation, infuriated allies and raised questions about whether the country’s inclusion within NATO should be reconsidered.

Nastavak

NATO general za Srpski telegraf: Poštujemo pravo Srbije da sarađuje i sa Rusijom

Sr­bi­ja je va­žan i ce­njen par­t­ner NA­TO i ona odlu­ču­je ka­ko i u ko­joj me­ri že­li da sa­ra­đu­je sa Ru­si­jom ili bi­lo ko­jom dru­gom zemljom. U in­te­r­vjuu za Sr­p­ski te­le­graf šef NA­TO vo­j­ne ka­n­ce­la­ri­je za ve­zu u Beo­gra­du bri­ga­d­ni ge­ne­ral Če­za­re Ma­ri­ne­li go­vo­ri o sa­ra­d­nji Sr­bi­je s Ali­jan­som, oču­va­nju sr­p­ske vo­j­ne neu­tral­nos­ti, o to­me da li uti­caj Ru­si­je u Sr­bi­ji sme­ta NA­TO, sa­ra­d­nji sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma Ali­jan­se u na­ba­v­ci oru­ž­ja, za­šti­ti Sr­ba na Ko­so­vu za ko­ju je od­go­vo­ran Kfor, kao i ge­ne­ra­lo­vom ži­vo­tu u Beo­gra­du, u ko­jem je već sko­ro če­ti­ri go­di­ne.

Nastavak

Erdogan danas stiže u Beograd, poseta u znaku ekonomije

U Srbiju stiže turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sa delegacijom privrednika. Uoči dolaska on je u intervjuu Politici izjavio da podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, da je Turska spremna da da sve od sebe da reši problem Kosova i istakao da bi trajni i sveobuhvatni sporazum, koji bi bio prihvatljiv za obe strane, bio prihvatljiv i za Ankaru.

Nastavak

I Rusi traže istinu o bombama

Potpisan memorandum o saradnji između ruskog i srpskog onkološkog instituta. Lekari iz dve države zajedno će istraživati veze NATO agresije i raka.

Nastavak

CEAS saopštenje: Kad Srbija 2019 zove – Podrška za Srpsku listu je podrška za zajedničku evropsku budućnost

Saopštenje Centra za evroatlantske studije iz Beograda povodom vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji

Poziv zvaničnog Beograda, u procesu evropskih integracija i jačanja odnosa sa političkim Zapadom, za glasanje za Srpsku listu na jučerašnjim izborima na Kosovu i Metohiji (KiM)  nije bio poziv da se glasa za monstruma, niti govor mržnje, već poziv za glasanje za  zajedničku evropsku perspektivu. 

Nastavak