MOLBA ZA VANREDNU POMOĆ CEAS-u

Ceas Logo

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, jedan od najistaknutijih think tenkova sa Zapadnog Balkana bi želeo da vas zamoli za malu, neprojektnu, jednokratnu pomoć ili institucionalnu podršku, ličnu ili organizacijsku, kako bi premostili tranzicioni period sa kojim se trenutno suočavamo. Vaša podrška bi nam pomogla da premostimo neke donatorske politike, prepreke, prekomponovanje i povlačenje donatora sa Zapadnog Balkana, koje su nas teško pogodile uprkos našoj besprekornoj saradnji sa njima, kao i ozbiljne posledice pandemije Covid-19, na našu održivost.

Nastavak

NATO general za Srpski telegraf: Poštujemo pravo Srbije da sarađuje i sa Rusijom

Sr­bi­ja je va­žan i ce­njen par­t­ner NA­TO i ona odlu­ču­je ka­ko i u ko­joj me­ri že­li da sa­ra­đu­je sa Ru­si­jom ili bi­lo ko­jom dru­gom zemljom. U in­te­r­vjuu za Sr­p­ski te­le­graf šef NA­TO vo­j­ne ka­n­ce­la­ri­je za ve­zu u Beo­gra­du bri­ga­d­ni ge­ne­ral Če­za­re Ma­ri­ne­li go­vo­ri o sa­ra­d­nji Sr­bi­je s Ali­jan­som, oču­va­nju sr­p­ske vo­j­ne neu­tral­nos­ti, o to­me da li uti­caj Ru­si­je u Sr­bi­ji sme­ta NA­TO, sa­ra­d­nji sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma Ali­jan­se u na­ba­v­ci oru­ž­ja, za­šti­ti Sr­ba na Ko­so­vu za ko­ju je od­go­vo­ran Kfor, kao i ge­ne­ra­lo­vom ži­vo­tu u Beo­gra­du, u ko­jem je već sko­ro če­ti­ri go­di­ne.

Nastavak

Erdogan danas stiže u Beograd, poseta u znaku ekonomije

U Srbiju stiže turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sa delegacijom privrednika. Uoči dolaska on je u intervjuu Politici izjavio da podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, da je Turska spremna da da sve od sebe da reši problem Kosova i istakao da bi trajni i sveobuhvatni sporazum, koji bi bio prihvatljiv za obe strane, bio prihvatljiv i za Ankaru.

Nastavak

I Rusi traže istinu o bombama

Potpisan memorandum o saradnji između ruskog i srpskog onkološkog instituta. Lekari iz dve države zajedno će istraživati veze NATO agresije i raka.

Nastavak

CEAS saopštenje: Kad Srbija 2019 zove – Podrška za Srpsku listu je podrška za zajedničku evropsku budućnost

Saopštenje Centra za evroatlantske studije iz Beograda povodom vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji

Poziv zvaničnog Beograda, u procesu evropskih integracija i jačanja odnosa sa političkim Zapadom, za glasanje za Srpsku listu na jučerašnjim izborima na Kosovu i Metohiji (KiM)  nije bio poziv da se glasa za monstruma, niti govor mržnje, već poziv za glasanje za  zajedničku evropsku perspektivu. 

Nastavak

Volt: Rusija nije globalna sila, Nemačka hegemon bez vojske

VAŠINGTON — Profesor političkih nauka na Univerzitetu Harvard Stiven Volt pripada grupi akademika, koji predviđaju koreniti preobražaj liberalnog svetskog poretka u multilateralnu konfiguraciju, u kojoj SAD i Kina predstavljaju globalne hegemone, dok Rusija ostaje u kategoriji regionalnih sila.

Nastavak

Milić: Podrška Srpskoj listi je podrška politici Srbije za rešenje pitanja Kosova

S' obzirom na složenost okolnosti u kojima se održavaju izbori na Kosvu 6. oktobra, poziv za podršku Srpskoj listi nije poziv samo jednoj etničkoj zajednici, smatra direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić, već, kako kaže, podrška političkoj opciji čiji je cilj postizanje kompromisnog rešenja Beograda i Prištine, koje bi Srbiju ostavilo na putu evrointegracija.

Nastavak