MOLBA ZA VANREDNU POMOĆ CEAS-u

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, jedan od najistaknutijih think tenkova sa Zapadnog Balkana bi želeo da vas zamoli za malu, neprojektnu, jednokratnu pomoć ili institucionalnu podršku, ličnu ili organizacijsku, kako bi premostili tranzicioni period sa kojim se trenutno suočavamo. Vaša podrška bi nam pomogla da premostimo neke donatorske politike, prepreke, prekomponovanje i povlačenje donatora sa Zapadnog Balkana, koje su nas teško pogodile uprkos našoj besprekornoj saradnji sa njima, kao i ozbiljne posledice pandemije Covid-19, na našu održivost.

Ako verujete da vaš budući rad može imati koristi od CEAS-ovih nepristrasnih, provokativnih, ali informativnih podesaka, analitički visoko priznatih izveštaja ili o manje analiziranim srpskim aktivnostima u odnosima sa NATO i SAD-om, državama članicama NATO i NATO i SAD partnerima iz Inicijative tri mora, Crnomorskog Bliskog Istoka i Mediterana kao i naše zalaganje za pravično, održivo rešenje za preostale otvorene regionalne probleme za koje verujemo da će biti od koristi za ceo Zapadni Balkan i evroatlantski svet, kao i za dalje ohrabrenje i podsticanje Srbije na njenom demokratskom putu i ekonomskom razvoju dok jača saradnju sa evroatlantskim akterima, na čemu ćemo takođe nastaviti da radimo, ljubazno vas molimo da nas podržite.

INSTRUKCIJE ZA ONLAJN UPLATE: https://www.ceas-serbia.org/sr/podrzi-ceas 

NAPOMENA: Naglašavamo da su metode donacije u skladu sa procedurama Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Ministarstva finansija i poslovnom politikom naše banke, kao i u skladu sa Zakonom o udruženjima. 

Na sledećem linku na našem sajtu možete naći listu svih naših prethodnih projekata i donator, kratak opis projekata i iznos donacija- https://www.ceas-serbia.org/sr/projekti

Iskreno se nadamo da ćete odgovoriti na naš poziv za podršku. 

Srdačan pozdrav,

CEAS tim