21.4.2014. Održan sastanak sa fokus grupom građana u okviru projekta: "Proširenje i gradjanstvo: Pogled u budućnost"

Beograd, 21.04.2014.

1

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) održao je 21. aprila 2014. godine u hotelu Metropol  Palace u Beogradu sastanak sa fokus grupom od dvadesetak građana u okviru projekta "Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost" koji CEAS realizuje uz podršku Evropske komisije u okviru programa Evropa za gradjane i gradjanke. CEAS je jedna od partnerskih organizacija na projektu, pored organizacija iz Česke, Poljske, Letonije, Bugarske i Crne Gore.

 

Sastanak je otvorila i vodila Irina Rizmal, CEAS istraživač. U uvodu je predstavila projekat, koji ima dva osnovna cilja: prvi, da se građani i civilno društvo edukuju o procesima kroz koje se formira evropska politika i komunikacionim strategijama kroz koje oni mogu da zagovaraju određene interese, tako šireći vlasništvo nad politikom EU među samim građanima, i drugi, da se podigne svest među zemljama članicama i onima koje tome teže o potrebi angažovanja građana na nivou EU kako bi se ostvarile politike koje su u interesu samih građana.

Cilj sastanka bio je da nam građani prenesu svoje stavove o samom procesu pristupanja Srbije EU kao i o tome kako oni vide EU odnosno koja je njihova prva asocijacija, da li prepoznaju benefite pristupanja, smatraju li da je ono štetno, imaju li osnovne informacije o samom toku procesa pristupanja, u smislu nadležnih organa koji vode proces, koja poglavlja  on uključuje, kojim redosledom i slično.

2

U toku diskusije, građani su izneli različite stavove po pitanju pomenutih tema. Jedni su smatrali da pristupanje Srbije EU predstavlja pomirenje na Balkanu, u smislu boljih odnosa sa zemljama u regionu, konačno okončanje sukoba sa manjinama na Kosovu i isticali značaj Briselskog sporazuma, dok su drugi pristupanje videli kao ekonomski benefit koji će otvoriti srpsko tržište, standardizovati ga i pružiti šansu razvoju naše ekonomije.

4

Većina prisutnih građana pokazala je svest o tome da pristupanje EU neće doneti instant oporavak od trenutne krize i da je neophodno pre pristupanja učvrstiti institucije, iskoreniti korupciju, i raditi na sveobuhvatnom uređenju sistema od strane nadležnih organa, čime su zapravo istakli da od same države očekuju ozbiljan rad na stabilizaciji sistema funkcionisanja društva na svim nivoima.

5

Što se tiče opšte informisanosti o procesu pristupanja, građani su generalno izneli stav da su prilično neinformisani što zbog načina na koji im se informacije nude, tj. oblika u kom su dostupni, tako i zbog zaobilaženja da se istaknu sve posledice pristupanja. Građani smatraju da su mediji ti koji vode proces informisanja i da ističu uglavnom dobre strane EU, a zaobilaze da istaknu i one teže, manje popularne posledice.

6

U toku diskusije mogli smo, s jedne strane, čuti i stavove da mi praktično i jesmo deo Evrope, samo smo zbog dešavanja u proteklih nekoliko decenija to zaboravili i sami prestali da se vodimo nekim vrednostima koje smo ranije itekako uvažavali, dok je s druge strane bilo i mišljenja da smo kao društvo u nefer poziciji obzirom na to da smo od strane EU okarakterisani kao neko društvo koje "nije dobro" - a da pritom ti isti nisu uzeli u obzir činjenicu da smo mi za razliku od ostatka Evrope "van sistema", bili pod sankcijama, izolovani i tako dalje. Neki su pomenuli i da smo za većinu problema, odnosno za ovako dug period tranzicije kao društvo sami krivi, i to zbog nedovoljno proaktivnog pristupa poboljšanju situacije generalno.

20140421 181111

U toku sastanka Jelena Milić, CEAS direktor iznela je stav da je jačanje institucija društva osnovni preduslov za uspešne evrointegracije Srbije, i u tom smislu preporučila par tekstova renomiranih evropskih analitičara popud Rikarda Hausmana koji objašnjavaju zašto su napredne zemlje demokratske i kako jake institucije doprinose opštoj stabilnosti, upućujući ih na CEAS internet stranu koja obiluje takvim sadržajem, kako na engleskom tako i na srpskom jeziku.

20140421 181729

Na kraju sastanka Irina Rizmal, obavestila je prisutne građane da će njihovi komentari, sugestije i mišljenja, bez citiranja, biti deo osnovne studije koju u okviru pomenutog projekta CEAS finalizira u maju ove godine. Predstavila je ukratko studiju koja će se sastojati iz dva dela. Prvi deo obuhvata stručna mišljenja ljudi koji se bave procesom pristupanja Srbije EU, u okviru čega smo intervjuisali predstavnike Kancelarije za EU integracije, članove pregovaračkog tima Srbije, predstavnike civilnog sektora koji se bave ovom temom kao i predstavnike međunarodnih organizacija i diplomatije. Kroz intervjue dobili smo stavove da je jedan od glavnih problema procesa pristupanja Srbije EU zapravo dužina njegovog trajanja, da su određene reforme i procesi već mogli da se dese, i da tako proces deluje više kao zamena za određene korake koji su mogli, odnosno trebali, do sada već da budu napravljeni u procesu razvoja jedne zemlje.

Drugi deo studije se fokusira na građane i tu će zaključi sa ovog sastanka igrati glavnu ulogu. Stručnjaci su dali svoja mišljenja o tome gde je Srbija u odnosu na EU, a sada nam je važno da saznamo šta građani misle i kako se osećaju povodom toga. Finalna verzija studije biće predstavljena u maju i tom prilikom ćemo na konferenciju pozvati sve koji su nam pomogli u pisanju, kao i predstavnike novoformirane Vlade i predstavnike EU u Srbiji.