24.4.2014. Predstavnici CEAS-a na radnom sastanku povodom predstavljanja radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU u R. Srbiji za period od 2014. do 2015. godine

Beograd, 24.4.2014.

ceas-logo-116

Predstavnici CEAS-a učestvovali su na radnom sastanku predstavnika civilnog društva i Ministarstva pravde i državne uprave povodom predstavljanja radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2014. do 2015. godine.

Pre organizovanja ovog sastanka Ministarstvo je nevladinim organizacijama dostavilo tekst nacrta Akcionog plana i ostavilo rok za dostavu pisanih komentara. Na sastanku predstavnici nevladinog sektora imali su priliku da pojedinačno iznesu pripremljene stavove i međusobno i sa predstavnicima Ministarstva prodiskutuju o njima.

Predstavnici nevladinog sektora iznosili su različite stavove o Akcionom planu, pa smo, između ostalog, mogli čuti i da je isti nedovoljno preciziran kako u smislu definisanja ključnih pojmova kao što je "javni integritet", tako i u smislu nedovoljno jasnih principa i smernica u delu Akcionog plana koji se odnosi na participaciju građana u samoj izradi i praćenju.

Nadalje, čuli su se i predlozi o poboljšanju efikasnosti digitalne agende i portala E - Uprave radi efikasnije primene principa transparentnosti, kao i predlozi o potrebi uključivanja nezavisnih državnih organa, odnosno Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u delove Akcionog plana koji se odnose na zaštitu uzbunjivača i informacija od javnog značaja.

Predstavnici Ministarstva pokazali su dobru volju za nastavak ovakve saradnje, što kroz uveravanje da će svi relevantni komentari i sugestije biti usvojeni i inkorporisani u Akcioni plan, što kroz najavu organizovanja širih okruglih stolova na temu izrade Akcionog plana i to u organizaciji sa predstavnicima nevladinih organizacija koji su učestvovali na ovom sastanku.