3.7.2014, predstavnici CEAS-a učestvovali na Okruglom stolu: "Uloga subjekata iz oblasti privatnog obezbeđenja u vanrednim situacijama"

Beograd, 3.7.2014

JPP

U organizaciji Privredne komore Srbije(Komisija za JPP u sektoru bezbednosti RS), Udruženja za privatno obezbeđenje i Ministarstva za unutrašnje poslove - Sektora za vanredne situacije i organizaciju, održan je Okrugli sto na temu - uloga subjekata privatnog obezbeđenja u vanrednim situacijama. Okrugli sto održao se 3.7.2014 godineu prostorijama PKS na Terazijama.

Okrugli sto organizovan je u 3 panela.

Na I panelu govorilo se o poukama iz upotrebe raspoloživih resursa privatnog obezbeđenja u aktuelnoj vanrednoj situaciji i predlog za povećanje mera pripravnosti i brzine reagovanja na incidente, o čemu su govorili Živko Babović, Sektor za v/s MUP RS - Uprava za c/z; Milorad Todorović, sekretar MUP RS; Đorđe Vučinić, predsednik odbora UPO PKS; Zoran Milićević, sekretar UPO PKS.

okrugli sto 3

Na temu (panel II) - Analiza uticaja odredbi Zakona o javnim nabavkama na efikasnost zaštite objekata od posebnog interesa za državu u vanrednim situacijama - govorili su:

Karmenka Babić, Đerdap usluge ad Kladovo, i to o uticaju restruktuiranja EPS iz 2003.g na sadašnji status izdvojenih preduzeća sa oko 7.000 zaposlenih

Blagoje Aleksić, RB Kolubara doo Lazarevac o uticaju čestih promena službi obezbeđenja kritične infrastrukture (zbog obaveze godišnjih javnih nabavki usluga obezbeđenja) na primenu planova zaštite i spašavanja, preventivu, rano otkrivanje i brzo reagovanje na vanredne situacije, i

Dr Slavica Joković, Odbor za privredni sistem PKS o značaju primene kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude u nabavkama usluga obezbeđenja (Direktiva o javnim nabavkama 2014/24/EU).

okrugli sto 2

Na temu III panela - Uticaj raspoloživih resursa MUP (propisi, bezbednosne provere, ispitne komisije) na ispunjenje zakonskog roka za usaglašavanje sa odredbama zakona iz oblasti privatnog obezbeđenja, govorili su:

Dragiša Jovanović, Komisija za JPP, koji je dao procenu vremena potrebnog za pripremu i polaganje stručnog ispita za sticanje licenci za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i

okrugli sto 1

Rade Krunić, Uprava policije MUP RS o stanju i mogućnosti organizovanja potrebnih resursa MUP, kao preduslova za mogućnost blagovremenog usaglašavnja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica sa odredbama zakona iz oblasti privatnog obezbeđenja.

okrugli sto 4
Moderator trećeg panela bila je Tamara Zlatić, odelјenje za normativne poslove MUP RS.

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici privatnog sektora obezbeđenja, strukovnih udruženja i par predstavnika organizacija civilnog sektora.

Pogledajte snimak sa konferencije za štampu.