27.10.2014, Održana peta sednica Komisije za javno privatno partnerstvo u sektoru bezbednosti Republike Srbije

Komisija za JPP/bezbednost, Beograd, 27.10.2014

JPP

Centar za evroatlantske studije, kao redovan član Komisije za javno privatno partnerstvo u sektoru bezbednosti RS, prisustvovao je  27.10.2014. petoj redovnoj sednici Komisije, na kojoj je ocenjeno da je II konferencija o javno privatnom partnerstvu u Vrnjačkoj Banji bila veoma uspešna i da je donošenjem Akcionog plana napravljen veliki pomak.

Članovi Komisije, nakon aktivne rasprave i niza predloga za dopune i izmene Akcionog plana unapređenja javno–privatne saradnje u sektoru bezbednosti Srbije za period 2014-2015. godine, usvojili su predlog tog dokumenta koji uspostavlja sistemska rešenja za brže uključivanje firmi u oblasti privatnog obezbeđenja u: proces licenciranja u skladu sa usvojenim zakonima, kroz donošenje podzakonskih akata, formiranje stručnog saveta ministra unutrašnjih poslova u kojeg ulaze i dva predstavnika strukovnog udruženja, i nadzor nad sprovođenjem zakona; zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na konkretnim zadacima po predlogu Sektora za vanredne situacije MUP RS; formiranje službe 112, kroz donošenje tehničkih propisa za povezivanje kontrolnih centara privatnog obezbeđenja sa postojećim sistemom TETRA (međunarodni standard za komunikaciju javnih službi, operater MUP); sistem sertifikacije za pristup podacima označenim propisanim stepenima tajnosti u organizacijama sa kojima se zaključe ugovori o obezbeđenju, što će dodatno pooštriti kriterijume za selekciju službenika privatnog obezbeđenja, naročito kada je u pitanju zaštita kritičnih infrastruktura (detaljnije bezbednosne provere i dodatni uslovi u javnim nabavkama usluga obezbeđenja) i međunarodnu saradnju za jačanje regionalne bezbednosti (RACVIAC, CoESS).

Na sastanku Komisije, kojem je prethodila sednica Kolegijuma Odbora Udruženja za privatno obezbeđenje PKS, prenet je stav kolegijuma da je prihvatljivo jedino utvrđivanje maksimalne  cene obuke i edukacije, po rekapitulaciji cene stručne obuke po kandidatu u svim sektorima. Na sastanku je predloženo i da predstavnici MUP-a održe prezentaciju mogućnosti TETRA standarda komuniciranja na terenu.  

Sednici su prisustvovali i predstavnici MUP-a Srbije, Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, predstavnici strukovnih udruženja, i ostali redovni članovi.