27.10.2014, održana CEAS konferencija: "Proširenje i građanstvo: “Pogled u budućnost"

Beograd, 27.10.2014

ceas-logo-116

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) je 27. oktobra 2014. godine, održao konferenciju "Proširenje i građanstvo: “Pogled u budućnost", u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Konferencija je organizovana u okviru istoimenog projekta, a koji CEAS realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama: PASOSom iz Češke, Institutom za odnose sa javnošću iz Poljske, Centrom za javne politike PROVIDUS iz Letonije, Evropskim institutom iz Bugarske i Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM iz Crne Gore. Projekat se realizuje kroz program Evropa za građane i građanke, uz sufinansiranje Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom.
Konferenciju je otvorila Jelena Milić, CEAS direktor, iznoseći kratak pregled o trenutnoj poziciji Srbije u odnosu na EU. Nakon njenog izlaganja, Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije izneo je tehnički pregled trenutne pozicije Srbije u procesu pregovora sa EU o pristupanju, broj bilateralnih skrining sesija i predviđen rok ovog procesa, za koji se pretpostavlja da će biti završen do marta 2015. Gospodin Majstorović istakao je činjenicu da postoji istinski nedostatak odgovarajuće javne rasprave o procesu pregovora o pristupanju Srbije EU i o samoj EU, navodeći rezultate dobijene internim istraživanjem koje vrši Kancelarija za evropske integracije koje, na primer, pokazuje da izveštavanje o pitanjima EU zauzima tek 5% prostora u glavnim srpskim medijima. Gospodin Milan Pajević, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora ISAC fonda u Beogradu i bivši direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije takođe je izneo svoje stavove na ovu temu, objašnjavajući neke specifične aspekte na koje Srbija više treba da se fokusira u procesu pregovora o pristupanju, istovremeno ističući da se, uprkos nedostatku kvalitativne rasprave u srpskoj javnosti, većina građana Srbije slaže bar oko toga da je potreba za reformama alarmantna i da oni žele da Srbija krene u taj proces. Kada je reč o procesu prijema u članstvo EU, naglasio je da je sam proces taj koji je bitan, a ne konkretni datumi.

 

jelena

 

Na drugom panelu, prezentacije su održali: Maša Živojinović, menadžer za odnose s javnošću Evropskog pokreta u Srbiji, Đorđe Popović, iz grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Lazar Stojanović, filmski reditelj. Panel je moderirao Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Na panelu je predstavljena uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, mehanizmi civilnog društva za uključivanje građana u proces donošenja političkih odluka u Srbiji i različite inicijative koje je Kancelarija pokrenula, kao i Nacionalni konvent o EU, stalno telo za tematski struktuirane debate o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje se vode među predstavnicima državnih organa, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, sindikata, privatnog sektora i predstavnika profesionalnih organizacija. Gospodin Stojanović je dao uvid u to kako obični građani Srbije mogu da se osećaju u vezi sa procesom integracije Srbije u EU - da li se osećaju informisani, uključeni, itd.
Irina Rizmal, CEAS istraživač i Tibor Moldvai, CEAS koordinator projekta predstavili su glavne rezultate rada Centra za evroatlantske studije i svih partnera na ovom projektu na trećem panelu. Irina Rizmal predstavila je metodologiju izrade studije, koja je obuhvatila razgovore sa stručnjacima o pitanjima EU, kako onih koji dolaze iz državnih organa, tako i onih iz civilnog sektora, u kombinaciji sa mišljenjima i stavovima prikupljenim kroz rad sa fokus grupom građana. Ona je, takođe, predstavila rezultate komparativne studije pisane na osnovu izveštaja šest zemalja. Tibor Moldvai predstavio je statistički pregled opštih trendova u javnom mnjenju o pitanjima vezanim za EU, uključujući i opšte podrške integracijama, mišljenja o glavnim prednostima i najvećim potencijalnim rizicima koji proizilaze iz pristupanja i članstva, ukupnih odnosa između Srbije i EU, i slično.