15-19.12.2014, Održana druga beogradska nedelja NATO

Beograd, 15 - 19.12.2014.

logo nato week 1

U petak, 19.12.2014 godine uspešno je završena druga beogradska nedelja NATO, u okviru istoimenog projekta, u organizaciji Centra za evroatlantske studije uz podršku NATO Odeljenja za javnu diplomatiju i Fonda braće Rokfeler.

Za učesnike su, posle intenzivnog procesa najave, primanja i provere aplikacija, izabrani kandidati, mahom već stranački funkcioneri, iz omladina svih pralamentarnih i pojedinih neparlamentarnih stranka iz raznih gradova širom Srbije, to iz: SPS, SNS, DS, SDPS, LDP, URS, DSS NS, SPO i Dosta je bilo.
Ideja  Beogradske nedelje NATO je da mladi, formalno politički angažovani građani Srbije redovno u svojoj stranci, lokalnoj zajednici ali i medijima, sistemski multiplikuju znanja i veštine koja stiču tokom učešća u našem programu, za koji se nadamo da će postati redovan i višegodišnji. Cilj nam je da ih osposobimo da budu nosioci odgovornog obaveštavanja javnosti u Srbiji o temama koje građanima mogu, kasnije, pomoći u samostalnom donošenju političkih odluka. Ovo se, naravno, odnosi na to šta je i kako funkcioniše NATO, ali se tu ne staje, već se spektar tema koje se obrađuju širi na: sa kakvim se izazovima NATO susreće unutar organizacije, te i u regionalnom i globalnom okruženju; šta se dešava sa EU Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom, kakve su njene transformativne mogućnosti za reformu sistema bezbednosti; kakva je dinamika insitucionalnih odnosa NATO i EU ZBOP; kakve se debate vode u zemljama članicama NATO i EU o misijama u kojima učestvuju, ili ne učestvuju, i budućnosti ovih organizacija; kakvi su institucionalni odnosi NATO sa drugim globalnim organizacijama poput UN, regionalnim organizacijama poput OSCE i nadnacionalnim poput EU, sa pojedinim zemljama poput Rusije i Kine; šta su strateški ciljevi NATO i kako se realizuju; šta se dešava sa politikom proširenja, i slično. U okviru programa, 20 mladih stručnjaka, članova omladina političkih partija u Srbiji tokom nedelju dana imali su niz predavanja, poseta relevantnim institucijama i radionica u vezi sa pomenutim temama.
Druga beogradska nedelja NATO svečano je otvorena 15.12.2014, okruglim stolom i panel debatom, koji su bili otvorene za javnost, a održani su u Aeroklubu u Beogradu.
Panelisti okruglog stola bili su:
Jelena Milić, direktorka, Centar za evroatlantske studije, Srbija  (moderator)
Cherrie Daniels, politička savetnica, ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Milovan Milošević, izvršni direktor, Atlantski savet, Srbija
Dr. Savo Kentera, predsednik, Atlantski savet, Crna Gora
Sead Turčalo, član tima, Atlantska inicijativa, BiH
Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke, Fond za humanitarno pravo, Srbija
Staša Zajović, direktorka, Žene u crnom, Srbija

1nw
 
Teme koje su otvorene tokom debate bile su: Značaj IPAP za nastavak reforme sektora bezbednosti u Srbiji, iskustva članica NATO u procesu pristupanja u kontekstu reforme sistema bezbednosti, značaj savremene regionalne saradnje u kontekstu novih globalnih izazovima poput ISLS, značaj mehanizama tranzicione pravde za regionalnu stabilnost i demokratizaciju, sa posebnim osvrtom na značaj verodostojnih informacija o broju civilnih i vojnih žrtava tokom sukoba devedesetih  i NATO bombardovanja Srbije. Cherrie Daniels, politička savetnica ambasade Sjedinjenih Američkih Država istakla je da je reforma sektora bezbednosti u Srbiji - prioritet.
Okruglom stolu i panel debati prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, državnih institucija, političkih stranaka, civilnog društva i polaznici druge beogradske nedelje NATO.

2nw
Drugi, zatvoreni deo, rezervisan samo za mlade polaznike programa počeo je u utorak, 16.1.2014, predavanjem održanom u Ministarstvu spoljnih poslova. Predavanje su održali predstavnici MSP: Dijana Ivančić, načelnica Odeljenja za NATO i PzM u Sektoru za bezbednosnu politiku o konceptu IPAPa i PzM i zaključcima sa NATO samita u Velsu i Branimir Filipović, načelnik Odeljenja za ZBOP i BI u Sektoru za bezbednosnu politiku o EU Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici i učešću pripadnika Vojske Srbije u misijama EU kao i predstavnik Ministarstva odbrane, iz Uprave za međunarodnu vojnu saradnju, Sektora za politiku odbrane - major Dušan Mrdak o vojnoj saradnji Srbije i NATO i Grupi za reformu odbrane.
 
3nw

U drugom delu dana, polaznicima je predavanje održao Vladimir Barović, Docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koordinator na projektu “Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratsakih vrednosti među mladima“ o medijskom izveštavanju u kriznim situacijama.

4nw

U sredu, 17.12. – polaznici su posetili Atlantski savet gde sa njima razgovarao direktor saveta Milovan Milošević, prezentujući im rad i ciljeve Atlantskog saveta.

5nw

Istog dana, polaznici su imali priliku da im u Narodnoj skupštini Srbije, predavanje održe Dragan Šormaz, poslanik, i član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini NATO,

6nw


Dragan Šutanovac, narodni poslanik i bivši ministar odbrane kao i Vesna Marjanović narodna poslanica.

7nw
 
Poslanici su polaznicima predstavili nivoe i oblike saradnje sa NATO sa aspekata svojih nadležnosti. Najveći deo vremena odvojen je za pitanja polaznika, uglavnom o nedoumicama koje su imali o odnosu Srbija – NATO.
Nakon posete NSRS, Igor Novaković predtsavnik ISAC Fonda, održao je poalznicima predavanje o vojnoj neutralnosti Srbije i aktuelnim globalnim izazovima i značaju regionalnih bezbednosnih integracija u njihovom prevazilaženju.

8nw

U četvrtak, 18.12, četvrti dan programa otvorila je Jelena Milić, CEAS direktor, koja je polaznicima predstavila zajedničku CEAS – DPC Studiju – Karika koja nedostaje - Reforma sektora bezbednosti, ‘vojna neutralnost’ i EU integracije u Srbiji, kao i Analizu – 10 razloga za ulazak u NATO koja je objavljena u julu ove godine.
 
9nw

Ratko Femić, novinar Novog magazina, održao je polaznicima predavanje na temu Srbija i NATO – šta nas čeka u budućnosti i gde je Srbija danas.
 
10nw

Predstavnik Ambasade SAD u Beogradu, pukovnik Corey Shea, razgovarao je sa polaznicima o saradnji Srbije i NATO.

11nw
 
Predstavnici NATO vojne kancelarije za vezu: Tijana Andrić, Potpukovnik Igor Tabulov Truta, Potpukovnik Anton Klopčić i Pukovnik Athanasios Pagkalos, održali su polaznicima prezentaciju misije Kancelarije, ciljeve i dalje planove.

12nw

Poslednjeg, petog dana druge beogradske nedelje NATO, 19.12, polaznici su kao poslednju aktivnost održali međusobnu debatu podelivši se na tri grupe – za vojnu neutralnost, za ulazak u NATO i za ulazak u ODKB i približavanje Rusiji. Pripadnici svake grupe birani su nasumično još prvog dana programa. Cilj ove radionice bio je prezentacija dobijenih relevantnih informacija u toku beogradske nedelje NATO od strane polaznika..

13nw

Beogradska nedelja NATO je završena svečanom dodelom sertifikata – za uspešan rad i učešće na drugoj beogradskoj nedelji NATO.

14nw

Zahvaljujemo se svim učesnicima i polaznicima druge beogradske nedelje NATO i nadamo se nastavku saradnje. Zahvaljujemo NATO odeljenju za javnu diplomatiju i Fondu braće Rokfeler za finasijsku podršku, kao i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane, te kolegama iz Narodne skupštine RS. Posete i predavanja tim instiutcijama su polaznicima bile većinom novo, dragoceno iskustvo. Posebno se zahvaljujemo kolegama partnerskih organizacija civilnog društva što su se odazvali pozivu koji je stigao u relativno kratkom roku i održali našim polaznicima predavanja iz uglova koji se ne sreću često na ovakvoj vrsti think-tank i NVO programa - tačno, beskompromisno i polemično.