10.3.2015, ODRŽAN OKRUGLI STO: OBUKA I LICENCIRANJE U PRIVATNOM OBEZBEĐENJU U ORGANIZACIJI CENTRA ZA EVROATLANTSKE STUDIJE I UDRUŽENJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

CEAS, 10.3.2015.

2015-03-10 10.44.03

Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda održao je okrugli sto: Obuka i licenciranje u privatnom obezbeđenju u saradnji sa Udruženjem za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije. Okrugli sto je održan 10.3.2015.godine

Na okruglom stolu predstavljen je nacrt analize Centra za evroatlantske studije: „Obuka i licenciranje u privatnom obezbeđenju“, koji analizira trenutno stanje u procesu primene Zakona o privatnom obezbeđenju, dinamiku donošenja podzakonskih akata i njihov sadržaj. Analiza je  urađena u okviru projekta „Regulisan privatni sektor bezbednosti – bezbedniji život građana“ podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške, a u saradnji sa predstavnicima Udruženja sa privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije.
Govornici na okruglom stolu bili su CEAS direktor Jelena Milić i istraživači Irina Rizmal i Tijana Vojinović, predstavnici MUPa: Rade Krunić i Nataša Ignjatović iz Uprave policije i Tamara Zlatić iz Odeljenja za normative poslove,  zatim Đorđe Vučinić – predsednik i član Upravnog odbora Udruženja za privatno obezbeđenje, Dragiša jovanović – predsednik Komisije za javno privatno partnerstvo u oblasti bezbednosti Srbije i Slavica Pavlović iz Centra za analizu rizika i upravljanje krizama.

2015-03-10 10.44.03

Predstavnici CEASa izneli su uvodna izlaganja i predstavili ukratko nacrt analize ističući najindikativnije uočene pojave u trenutnom procesu sprovođenja Zakona o privatnom obezbeđenju – odnosno osvrt na donesene pravilnike iz ove oblasti. U tom smislu, kao najrelevantnije istaknuto je istupanje iz okvira Zakonom propisanih rokova kako za donošenje podzakonskih akata, pa samim tim i onih za potpuno usaglašavanje sa Zakonom i data je preporuka da se ubuduće više vodi računa o realnosti i potrebama prakse kada se takvi rokovi propisuju kao i da se predvide kaznene mere za nadležne organe koji te rokove krše, obzirom da je sporost u sprovođenju zakona u Srbiji, pogotovo u bezbednosnoj legislativi jedan od ključnih faktora loše reforme sistema bezbednosti.

2015-03-10 10.43.23

Rade Krunić iz Uprave policije istakao je da su propisani rokovi bili pretenciozno određeni, obzirom da je proces usvajanja Zakona, počev od ulaska u Skupštinsku proceduru, pa do razmatranja i usvajanja amandmana – bio dug, te se usled toga propisani rokovi više nisu mogli realno ispoštovati.
Istakao je i da su preostalih pet podzakonskih akata pripremljeni i trenutno su u proceduri usaglašavanja sa ostalim relevantnim akterima. Nije mogao dati okvirni rok njihovog donošenja ali je istakao da očekuje da će stupiti na snagu u najkraćem mogućem roku.
Po njegovim rečima već trideset centara za obuku je podnelo zahtev za akreditaciju, i biće ih sve više – po primljenoj dokumentaciji, odnosno ceneći ispunjenost uslova, može se videti da podnosioci zahteva raspolažu učionicama velike kvadrature  -pa je njegova pretpostavka bila da će pojedini centri moći da prime i više od predviđenih polaznika odjednom.
Njegov zaključak je bio da će se primena Zakona o privatnom obezbeđenju definitivno odložiti na period koji stanje u praksi bude diktirao – obzirom da se sa inspekcijskim nadzorom ne može ni početi dok se pravna lica koja  obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja ne licenciraju.

2015-03-10 10.59.22

S druge strane, Đorđe Vučinić iz Udruženja za privatno obezbeđenje podsetio je da je legalizacija privatnog obezbeđenja od 2000 do 2008 godine opstruisana upravo od strane MUPa – u kom poreiodu se i formirala druga strana medalje – odnosno kriminalizacija ove oblasti, u kojoj zapravo, registrovane firme za obezbeđenje nisu ni učestvovale a tragetirane su kao problem. Tek 2009 godine uspostavljenja je efikasna saradnja koja je rezultirala konačnim donošenjem Zakona 2013 godine. Međutim, kako je CEAS i primetio u nacrtu predstavljene Analize, ta saradnja je po njegovim rečima značajno opala u procesu donošenja i izrade nacrta podzakonskih akata koji treba bliže da urede odredbe iz Zakona, i u krajnjoj liniji, omoguće njegovu primenu. Vučinić je postavio pitanje neprimenjivanja onih članova Zakona koji su bili primenjivi od dana stupanja Zakona na snagu, kao i izmena predhodno usaglašenih rešenja kod izrade podzakonskih akata. Kada je govorio o obuci i centrima koji vrše obuku naglasio je da je u celom tom procesu najvažniji kvalitet obuke i krajnji rezultat – važno je da se ova oblast podigne na profesionalni nivo – obuka više stotina polaznika odjednom je promašivanje teme.
Vučinić je najavio da će ispred Udruženja za privatno obezbeđenje uskoro imati sastanke sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, sa kojim će razgovarati o privatnom obezbeđenju ali i ministrima privrede i finanasija sa kojima će razmotriri opciju da u kreiranju budžeta za 2016 godina stavka – za obezbeđenje ne bude predmet štednje kao do sada – kako bi se konačno zaustavile damping cene i kršenje osnovnih prava zaposlenih u privatnom obezbeđenju.

2015-03-10 11.07.28

Predsednik Komisije za javno privatno partnerstvo u oblasti bezbednosti Dragiša Jovanović, istakao je da su neophodna sistemska rešenja i izrazio žaljenje što je država skoro povukla program sufinansiranja obuke za zaposlene, istakavši da bi jedan takav program bio značajan podrška u sprovođenju Zakona, i složio se sa kolegom Vučinićem da je kvalitet obuke od presudnog značaja.

2015-03-10 11.19.24

Slavica Pavlović iz Centra za analizu rizika i upravljanje krizama istakla je da je Centar konačno dobio dozvolu i počeo sa obukom. I ona je naglasila da se neće žuriti sa dinamikom obuke -  u smislu velikog broja polaznika odjednom -  kako bi se dala prednost kvalitetu obuke.

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 90 predstavnika kompanija za privatno obezbeđenje, koji su u drugom delu okruglog stola, odn. kada je otvorena javna rasprava – uglavnom imali pitanja vezana za način obuke i polaganje stručnog ispita, pitanja vezana za nabavku oružja i lekarske preglede. Predstavnici MUPa, Komisije i Udruženja pružili su im korisne informacije i razrešili neke nedoumice – uputivši ih da se pismeno obrate područnim jedinicama MUPa kada imaju problem sa nabavkom oružja, takođe su im na njihov zahtev prezentovani i način polaganja stručnog ispita, rokova koje budući pravilnici određuju i ostale nedoumice.

2015-03-10 12.07.30

Postavilo se i pitanje bezbednosnih provera – kako će se one tačno vršiti obzirom da ne postoji krovni dokument koji reguliše ovu oblast, već je ona raštrkana u više propisa – a poznato je da je i procedura za vršenje provera više proizvoljna nego propisana – pa ostaje nejasno da li će ona biti sprovedena na adekvatan način. MUP je na ovo pitanje odgovorio Zakonom o oružju i municiji  - i proverama koje su njime zahtevane. Međutim, potpun odgovor nismo dobili.

2015-03-10 12.23.06


Zaključak sa okruglog stola je da će se primena Zakona definitivno odložiti, da je dobro što se počelo sa donošenjem podzakonskih akata, neke su nedoumice rešene – ali okvirni rok za primenu Zakona definitivno nije poznat, i očigledno je da će biti potrebno puno rada ali i dobre volje svih relevantnih aktera kako bi ovaj Zakon zaista i zaživeo u praksi.