1-4 novembar 2015, Osma Globalna Skupština Svetskog pokreta za demokratiju

CEAS,12.11.2015.

ceas-logo-116

Osma Globalna Skupština Svetskog pokreta za demokratiju
Jačanje i obnavljanje civilnog društva za demokratiju
Seul, Koreja, 1 - 4 novembar 2015.

Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije je učestvovala u Osmoj Globalnoj Skupštini Svetskog pokreta za demokratiju, na kojoj je moderirala panel o Centralno-Istočnoj Evropi, koji se fokusirao na negativan uticaj Rusije na region. Panel je održan u ponedeljak , 2. novembra.
Oko 450 aktivista, boraca za demokratiju, pripadnika intelektualne elite i donatora iz više od 100 zemalja su putovali u Seul i učestvovali na velikom broju praktičnih radionica i panel diskusija, koje su bile usmerene na različite opšte teme, kao što su angažovanje mladih i njihovo osnaživanje, odbrana civilnog društva i izgradnja demokratskih pokreta oslanjajući se na bogato iskustvo iz celog sveta.
Skupština je posebno bila usmerena na načine prevencije društava u tranziciji da skrenu sa demokratskog puta, kako da se ponovo uspostavi i podrži demokratija i spreči nazadovanje, kao i potreba da se iz protestne politike naprave stvarni pomaci i dođe do uspostavljanja demokratije.
Skup su otvorili Premijer Republike Koreje Hwang Kyo-ahn, Kim Campbell, predsedavajući i član (Kanade) upravnog odbora Svetskog pokreta za demokratiju, Seonghoon (Anselmo) Lee ispred Korejske demokratske mreže i Maria Leissner ambasadorka i Generalni sekretar Zajednice demokrata.
prva
Direktorka CEAS, Jelena Milić je moderirala panel „Centralna i Istočna Evropa: Kako civilno društvo odgovara na napore Rusije da ometa demokratsku tranziciju i evropske integracije?“ Partner CEAS-a u organizaciji panela je bila organizacija iz Poljske,Institut za odnose sa javnošću, koju je predstavljao Jacek Kucharczyk. Među učesnicima diskusije je bio i Rodger Potocki iz Nacionalne zadužbine za demokratiju(NED).
Regionalni panel za Centaralnu i Istočnu Evropu je okupio pripadnike civilnog društva i intelektualce da raspravljaju na temu brojnih negativnih uticaja Rusije koji su usmereni na region, da bi ispitali koji je najbolji način na koji civilno društvo može da odgovori na te pretnje. Jedan od panelista je pokušao da približi fenomen „Ruske promocije autokratije“. Moderator, prezenteri i učesnici su identifikovali veliki broj instrumenata kojima se služi Kremlj u regionu. Ovo uključuje diraktnu političku, vojnu i ekonomsku agresiju, propagandu i dezinformacije, korupciju koja se ogleda u ilegalnim poslovnim ugovorima, ucenjivanje energentima i diplomatskim inicijativama, problematičnim vezama pravoslavne crkve i mutnim vezama sa radikalnim i ekstremističkim grupama i pro ruskim nevladinim organizacijama.
druga
U posebnom fokusu je bilo korišćenje tradicionalnih i online medija radi promocije govora mržnje protiv seksualnih manjina, međuetničkog i verskog razdora. Jedan od učesnika je primetio da ruski anti-demokratski zakoni, kao što je Zakon o stranim agentima i sistemi „upravljačke demokratije“ služe kao negativni modeli za „male Putine“ autokrate i lokalne vođe u regionu.
Moderator je naglasio da je jedan od glavnih ruskih ciljeva da odlože ili spreče druge države, kao što su Ukrajina ili Balkan, da postanu deo zapadne zajednice. Jedan od glavnih načina na koji to planiraju da postignu je napad na zapadne vrednosti.
Pored veoma konstruktivne diskusije, učesnici su došli do serije preporuka kako da se umanji i spreči negativni uticaj u centralnoj i istočnoj Evropi.
treca
Prilikom posete Seulu, direktorka CEAS-a Jelena Milić, je zajedno sa izvršnom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, Sandrom Orlović imala priliku da poseti Muzej rata i prava žena, posvećen sećanjem na patnju „žena za utehu“, koje su u toku Drugog svetskog rata odvođene u seksualno roblje i zatvarane u javne kuće u kojima su japanski vojnici nad njima vršili seksualne zločine.
cetvrta

peta
Partner Svtskog pokreta za demokratiju na Skupštini je Sekretarijat demokratske mreže Azije (KDN), kojim upravlja Demokratska mreža demokratije, koja se sastoji od Korejskog Centra za žene i politiku (CKWP), Istočno azijskog Instituta (EAI), Korejske fondacije za demokratiju (KDF) i Korejske fondacije za ljudska prava (KHRF).
sesta