Treća beogradska NATO nedelja, 14-18. decembar 2015.

CEAS, 14-18.12.2015.

natoweeksajt

Treća beogradska NATO nedelja svečano je otvorena konferencijom održanom 14. decembra 2015. godine u hotelu „Metropol“.
Na konferenciji je učestvovalo preko stotinu aktera među kojima su bili predstavnici države, diplomatskog kora, NATO-a, nevladinog sektora, omladinaca političkih stranaka i značajnog broja medija koji su pokazali veliku zainteresovanost za odnose Srbije i NATO-a.
Uvodna izlaganja na svečanom otvaranju imali su: Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije; Majkl Kirbi, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji i Barbora Maronkova, programski koordinator NATO Odeljenja za javnu diplomatiju.

 

18

Svečanom dodelom sertifikata završena je Treća beogradska NATO nedelja.

Treća beogradska NATO nedelja je prvi put pokazala široj, ali i stručnoj javnosti, da postoji dugogodišnja strukturna saradnja između Srbije i NATO-a, ali i da postoji mnogo prostora da se svi relevantni akteri o njoj detaljnije informišu.
Pojedini predstavnici državnog vrha morali bi, kao odgovorni zvaničnici, usaglasiti svoju retoriku sa zvaničnom politikom Srbije u vezi sa NATO artikulisanom i u Individualnom akcionom planu partnerstva, koji je najviši oblik saradnje sa Alijansom koji zemlja koja ne aspirira članstvu može da ima. CEAS je istakao bitnim usaglašavanje i prilagođavanje važeće Nacionalne strategije bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije sa obavezama i očekivanjima u procesu evropskih integracija Srbije, njenim proklamovanim ciljevima u saradnji sa NATO-om i posvećenosti regionalnoj stabilnosti i saradnji. Još jednom je naglašeno da je potrebno konačno usvojiti Strategiju spoljne politike Srbije kao krovni dokument.
U Srbiji ne postoji kampanja za saradnju sa NATO-om, a kamoli za članstvo – dok je izražena anti-NATO propaganda i te kako prisutna. Nju sprovode glavni i odgovorni urednici provladinih medija (neretko finansiranih od strane države) i ruski centri moći u Srbiji, a dodatno joj doprinose i spomenute izjave predstavnika državnog vrha, kao i kontradiktorni spoljnopolitički potezi. Javnost je kontaminirana dezinformacijama o uzrocima, povodima i posledicama NATO bombardovanja, te sadašnjom saradnjom Srbije i NATO-a i planovima za budućnost.
CEAS je javno predočio da smatra i domaće ali i Zapadne aktere odgovornim za ovakvu situaciju, koja onemogućava građanima Srbije da donose racionalne političke odluke i procenjuju rad svojih izabranih predstavnika.
Implementacija IPAPa se, za sada, realizuje uspešno, ali kasni se sa Strategijom javnog informisanja, po kojoj nadležna ministarstva i Vlada Srbije imaju obavezu da javnosti Srbije transparentno predstave sve nivoe saradnje sa NATO-om.
Prema rečima predstavnika Ministarstva spoljnih poslova koji koordiniraju radnom grupom za implementaciju IPAP-a - prva analiza implementacije IPAP-a, šest meseci nakon usvajanja, pokazala je pozitivne i ohrabrujuće rezultate. Svega 3% mera i aktivnosti ima značajne prepreke za realizaciju u predviđenom roku – Južni tok, demarkacija granica sa susedima i sukcesija SFRJ, zbog neadekvatnog nacionalnog pravnog okvira.
U 66% mera i aktivnosti nema prepreka za blagovremenu realizaciju, a u 31% mera i aktivnosti postoje određene prepreke za blagovremeno sprovođenje i one su uglavnom tehničke prirode.
Najuspešnije se realizuju mere i aktivnosti iz Poglavlja 2 IPAP-a, koje su u nadležnosti Ministarstva odbrane – preko 85% mera i aktivnosti je realizovano.
Doprinos bezbednosti kroz naučnu saradnju, što je cilj iz poglavlja IPAP-a – takođe se realizuje na zadovoljavajućem nivou. Od 2007. do danas započeta su dvadeset dva naučna projekta. U fazi realizacije je još sedam projekata, jedan od njih je izrada seizmoloških karata – što je regionalan projekat, a povezan je sa upravljanjem krizama i reagovanjem u vanrednim situacijama. NATO program „Nauka za mir i bezbednost“ je odličan prostor za saradnju. Postoje projekti u toj oblasti čiji je finansijski fond i do pola miliona evra. ABHO centar u Kruševcu (Centar za atomsko-tehničku zaštitu) je dobio status partnerskog centra sa NATO-om i u okviru njega postoji prostor za apliciranje za pomenute projekte. Postoje namere i planovi da se krene sa realizacijom.
U Poglavlju 3 IPAP-a – postoji 64% mera i aktivnosti za čiju realizaciju postoje prepreke, od čega je 11% bitnih prepereka zbog kojih realizacija neće biti moguća u zadatom roku.
Potrebno je više aktivirati MUP u saradnji sa NATO centrom upravljanja krizama, u smislu da MUP sam inicira vidove saradnje.
CEAS smatra da su pitanja jačanja kapciteta i prestrukturiranja reagovanja u vandrednim situacijama i jačanje kapaciteta za zaštitu i razmenu tajnih podataka, predviđene IPAP-om, ključne oblasti na koje se treba fokusirati u narednom periodu.

O beogradskoj NATO nedelji
Ideja Beogradske NATO nedelje je da mladi, formalno politički angažovani građani Srbije redovno u svojoj stranci, lokalnoj zajednici ali i medijima, sistemski multiplikuju znanja i veštine koje će steći tokom učešća u našem programu, za koji se nadamo da će postati redovan i višegodišnji. Cilj nam je da ih osposobimo za to da budu nosioci odgovornog obaveštavanja javnosti u Srbiji o temama koje građanima mogu pomoći u samostalnom donošenju političkih odluka.
Program ima dva dela: da se fokusira na to kako funkcioniše NATO, sa kakvim se izazovima NATO susreće unutar organizacije, te i u regionalnom i globalnom okruženju; šta se dešava sa Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom EU, kakve su njene transformativne mogućnosti za reformu sistema bezbednosti; kakva je dinamika insitucionalnih odnosa NATO-a i EU; kakve se debate vode u zemljama članicama NATO-a i EU o misijama u kojima učestvuju ili ne učestvuju, i budućnosti ovih organizacija; kakvi su institucionalni odnosi Alijanse sa drugim globalnim organizacijama poput UN, regionalnim organizacijama poput OSCE i nadnacionalnim poput EU, sa pojedinim zemljama kao što su Rusija i Kina; šta su strateški ciljevi NATO-a i kako se realizuju; šta se dešava sa politikom proširenja, i slično.
U okviru programa, dvadeset mladih stručnjaka, članova omladina političkih partija u Srbiji, tokom nedelju dana imali su niz predavanja, poseta relevantnim institucijama i radionica u vezi sa pomenutim temama.
Za prvi deo NATO nedelje predviđeno je svečano otvaranje u vidu konferencije, i on je otvoren za javnost. Drugi deo NATO nedelje, u kom polaznici imaju niz predavanja, poseta relevantnim institucijama i radionica u vezi sa pomenutim temama – zatvoren je za javnost.