6-8.9.2012 - Jelena Milić, Direktorka CEAS-a, učestvovala je na Okruglom stolu pod nazivom „Privatne vojne i bezbednosne kompanije“ u Sanremu

Sanremo, 6-8. septembar 2012.

IIHL Sanremo

Jelena Milić, Direktorka Centra za evroatlantske studije (CEAS), učestvovala je na XXXV Okruglom stolu o aktuelnim problemima međunarodnog humanitarnog prava pod nazivom „Privatne vojne i bezbednosne kompanije“, održanom od 6.-8. septembra u Sanremu. Orkugli sto je bio organizovan od strane Međunarodnog instituta za humanitarno pravo u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane Italije.


Predstavljeni radovi koncentrisali su se na relevantna pitanja međunarodnog humanitarnog prava, pojačanim prisustvom i aktivnostima privatnih vojnih i bezbednosnih kompanija (PMSC) u raznim kontekstima. Uz priloge predstavnika vlada, međunarodnih organizacija i eminentnih stručnjaka iz različitih regiona sveta, Okrugli sto je omogućio razmenu mišljenja i iskustava između svih zainteresovanih, uključujući predstavnike država, mađunarodnih organizacija, civilnog društva i privatnih bezbednosnih kompanija.

Proničući u prirodu statusa privatnih kompanija i međusobnu povezanost glavnih inicijative koje za cilj imaju uspostavljanje osnovnih standarda, svrhe Okruglog stola u Sanremu bila je da obezbedi ažurni pogled na stvarne međunarodne i nacionalne inicijative i povezana institucionalna nastojanja usmerenih na implementaciju već priznatih standarda koji se tiču primene fundamentalnih normi i principa humanitarnog prava i ljudskih prava.

Okrugli sto zvanično su otvorili Đianluiđi Magrija (Mr. Gianluigi Magri), Podsekretar odbrane i gdin.-a Điani Gisija (Mr. Gianni Ghisi), Koordinatora za upoređivanje pomorske piraterije Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici kao što su Potpredsednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Kristin Berli (Christine Beerli), Pomoćnik sekretara odbrane SAD Ministarstvu odbrane, Geri Motsek (Gary Motsek) i Pod’Generalni sekretan Ujedinjenih Nacija za sigurnost i bezbednost, Gregori Star (Gregory Starr), bili su samo neki od učesnika.

6.9.2012 - Predstavljena Zbirka predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji

zbirka-predloga

Zbirka predloga
praktične politike
za reformu policije u Srbiji

Tri nevladine organizacije iz Beograda – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski centar za ljudska prava (BCLjP) i Centar za evroatlantske studije (CEAS) – sačinile su Zbirku predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji, koja je objavljena i predstavljana javnosti na zajedničkoj konferenciji 6. septembra 2012. godine u Medija centru u Beogradu. Zbirka sadrži tri priloga, od autora Nevene Dičić Kostić (BCLjP), Saše Đorđevića (BCBP) i Jana Litavskog (CEAS).

Ovo troje eksperata govorilo je na konferenciji, a kao uvodničar pridružio im se i Roar Larsen, šef Odeljenja za sprovođenje zakona u Misiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji. Misija OEBS je podržala projekat i omogućila objavljivanje Zbirke.

Nastavak

11.7.2012 - Jelena Milić učestvovala na konferenciji o ulozi NATO u reformi odbrane i povećanja kapaciteta odbrambenih resursa...

Na konferenciji u Briselu, istaknuto je da NATO treba da bude čvorište i centar za dijalog i praktičnu saradnju kod država članica i država partnera. Cilj konferencije bio je da se razmene mišljenja o saradnji u pogledu kapaciteta i sposobnosti država u kontekstu "Smart odbrane", kao i debata u vezi sa internacionalnim inovativnim rešenjima za razvoj pomenutih kapaciteta.
U skladu sa tim, postavljene su teze o koristima multinacionalne saradnje, povezivanja i deljenja kapaciteta i sposobnosti država. Kolika je cena nesaradnje sa NATO, koja je njegova uloga u planiranju odbrane država članica. Istaknuti su prioriteti novih država članica NATO, kao i partnera, u vezi sa očekivanjima koja imaju u pristupu tehnologija, iskustava i standarda koje NATO ima u sektoru odbrane. Novi bezbednosni izazovi, jačanje uticaja NATO u operacijama u svetu kao i sinergija sa drugim organima i institucijama u svetu, poput nevladinih organizacija, državnih institucija i agencija su takođe bili visoko pozicionirani na listi tema u Briselu, gde je kao predstavnik Centra za evroatlantske studije bila prisutna direktorka Jelena Milić.

5.6.2012 - Dušan Gamser predstavljao CEAS na diskusiji "Egipat u tranziciji"...

U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku (BCBP) održana je u utorak, 5. juna 2012, diskusija na temu „Egipat u tranziciji”. Glavni uvodničar i govornik je bio Dr Ahmed Kandil, novinar i istraživač iz Al-Ahram centra za strateške i političke studije u Kairu, Egipat. Moderatorka je bila saradnica BCBP Marija Marović.
Ova diskusija je beogradskoj javnosti pružila priliku da sa predstavnikom jedne egipatske organizacije civilnog društva razgovara o političkoj i široj društvenoj situaciji u Egiptu nakon revolucije 2011. Dr Ahmed Kandil aktivno učestvuje u političkom životu i previranjima u Egiptu i ima iskustva s terena koja su značajna za razumevanje situacije u toj zemlji, koja je rado podelio s ostalim učesnicima.
Posebno su bile obrađene sledeće teme:
- Politička i društveno-ekonomska situacija u Egiptu nakon revolucije, uključujući i kratak pregled ključnih političkih aktera i odnosa snaga među njima;
- Uloga sektora bezbednosti (vojske, policije, bezbednosnih službi) - izazovi reforme;
- Uloga organizacija civilnog društva u procesu tranzicije u Egiptu, sličnosti i razlike u odnosu na Srbiju;
- Hapšenje pripadnika egipatskih NGO i predstojeća suđenja;
- Predsednički izbori u Egiptu – šta možemo očekivati tokom i nakon njih.
Ispred Centra za evroatlantske studije (CEAS) u Beogradu, ovu diskusiju je pratio Dušan Gamser, saradnik CEAS.

31.5-2.6.2012 - Jan Litavski, istraživač CEAS učestvovao na treningu TASCO kancelarije u Srbiji...

Jan Litavski, istraživač u Centru za evroatlantske studije je od 31.5.2012 do 2.6.2012 prisustvovao treningu „Strateški razvoj mreža i upravljanje mrežama“ u organizaciji TACSO kancelarije u Srbiji.
Trening je počeo sa mapiranjem mreža i elementi koji su potrebni za formiranje i održavanje mreže. Fokus treninga je bio na strateškom planiranju i elementima koji su potrebni za izradu strateškog plana. Takođe raspravljalo se i o tome koje su veštine potrebne za upravljanje mrežom a koje za javno zastupanje. Trening se takođe bavio i pitanjem komunikacije i donošenja odluka u mreži, pitanjem održivosti mreže i identifikacijom strateških ciljeva.
Na kraju su se učesnici dogovorili oko logistike i pomoći TACSO trenera oko izrade strateških planova za mreže kojima će da upravljaju.

2.3.2012 - Jelena Milić gostujući predavač na Karvinus univerzitetu u Budimpešti...

Beograd/Budimpešta 2.3.2012

Direktorka CEAS-a, Jelena Milić gostovaće u više navrata kao predavač na Karvinus univerzitetu u Budimpešti. Prva diskusija je na temu evropskih integracija Srbije sa poslebnim osvrtom na odnose između Srbije i Kosova.
CEAS se i dalje aktivno zalaže za uspostavljanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, te sveobuhvatnu tranzicionu pravdu. Isto zahteva i od nadležnih domaćih i međunarodnih aktera pa i Haškog suda, bez obzira da li se radi o sprovođenju istrage o navodima izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, odgovornosti aktuelnog načelnika GŠ VS Ljubiše Dikovića za zločine na Kosovu i primerenosti njegovog imenovanja na to mesto ili o insistiranju da se otkrije ko je, zašto i kako tako dugo pomagao haškim beguncima Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću u njihovom skrivanju.
Preuzmite najavu događaja