5.6.2012 - Dušan Gamser predstavljao CEAS na diskusiji "Egipat u tranziciji"...

U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku (BCBP) održana je u utorak, 5. juna 2012, diskusija na temu „Egipat u tranziciji”. Glavni uvodničar i govornik je bio Dr Ahmed Kandil, novinar i istraživač iz Al-Ahram centra za strateške i političke studije u Kairu, Egipat. Moderatorka je bila saradnica BCBP Marija Marović.
Ova diskusija je beogradskoj javnosti pružila priliku da sa predstavnikom jedne egipatske organizacije civilnog društva razgovara o političkoj i široj društvenoj situaciji u Egiptu nakon revolucije 2011. Dr Ahmed Kandil aktivno učestvuje u političkom životu i previranjima u Egiptu i ima iskustva s terena koja su značajna za razumevanje situacije u toj zemlji, koja je rado podelio s ostalim učesnicima.
Posebno su bile obrađene sledeće teme:
- Politička i društveno-ekonomska situacija u Egiptu nakon revolucije, uključujući i kratak pregled ključnih političkih aktera i odnosa snaga među njima;
- Uloga sektora bezbednosti (vojske, policije, bezbednosnih službi) - izazovi reforme;
- Uloga organizacija civilnog društva u procesu tranzicije u Egiptu, sličnosti i razlike u odnosu na Srbiju;
- Hapšenje pripadnika egipatskih NGO i predstojeća suđenja;
- Predsednički izbori u Egiptu – šta možemo očekivati tokom i nakon njih.
Ispred Centra za evroatlantske studije (CEAS) u Beogradu, ovu diskusiju je pratio Dušan Gamser, saradnik CEAS.

31.5-2.6.2012 - Jan Litavski, istraživač CEAS učestvovao na treningu TASCO kancelarije u Srbiji...

Jan Litavski, istraživač u Centru za evroatlantske studije je od 31.5.2012 do 2.6.2012 prisustvovao treningu „Strateški razvoj mreža i upravljanje mrežama“ u organizaciji TACSO kancelarije u Srbiji.
Trening je počeo sa mapiranjem mreža i elementi koji su potrebni za formiranje i održavanje mreže. Fokus treninga je bio na strateškom planiranju i elementima koji su potrebni za izradu strateškog plana. Takođe raspravljalo se i o tome koje su veštine potrebne za upravljanje mrežom a koje za javno zastupanje. Trening se takođe bavio i pitanjem komunikacije i donošenja odluka u mreži, pitanjem održivosti mreže i identifikacijom strateških ciljeva.
Na kraju su se učesnici dogovorili oko logistike i pomoći TACSO trenera oko izrade strateških planova za mreže kojima će da upravljaju.

2.3.2012 - Jelena Milić gostujući predavač na Karvinus univerzitetu u Budimpešti...

Beograd/Budimpešta 2.3.2012

Direktorka CEAS-a, Jelena Milić gostovaće u više navrata kao predavač na Karvinus univerzitetu u Budimpešti. Prva diskusija je na temu evropskih integracija Srbije sa poslebnim osvrtom na odnose između Srbije i Kosova.
CEAS se i dalje aktivno zalaže za uspostavljanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, te sveobuhvatnu tranzicionu pravdu. Isto zahteva i od nadležnih domaćih i međunarodnih aktera pa i Haškog suda, bez obzira da li se radi o sprovođenju istrage o navodima izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, odgovornosti aktuelnog načelnika GŠ VS Ljubiše Dikovića za zločine na Kosovu i primerenosti njegovog imenovanja na to mesto ili o insistiranju da se otkrije ko je, zašto i kako tako dugo pomagao haškim beguncima Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću u njihovom skrivanju.
Preuzmite najavu događaja

21.12.2011 - Nikola Rašković prisustvovao konferenciji o pravima žrtava...

Volonter CEAS-a Nikola Rašković, prisustvovao je 21. decembra 2011. godine konferenciji „Pravo žrtava kršenja ljudskih prava tokom 90-tih na materijalne reparacije u Srbiji“, koju je organizovao Fond za humanitarnu pravo, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders. Skup je, pored predstavnika civilnog društva i aktivista za ljudska prava iz regiona, okupio i predstavnike ministarstava, pravosudnih institucija i advokate.
Cilj konferencije je bio da razmotri moguće modele za ostvarivanje prava na reparacije u Srbiji i da se o ovom pitanju pokrene dijalog sa nadležnim institucijama. Razmotreni su i modeli reparacija koji postoje u drugim post-konfliktim društvima, ali i kako je to urađeno u državama regiona.
Kada je reč o administrativnim reparacijama u Srbiji, dosta se govorilo o nejednakom položaju civilnih i vojnih žrtava rata, jer se prema trenutnim zakonskim regulativima civilne žrtve nalaze u diskriminisanom položaju. Pokrenuto je pitanje promene pravilnika po kome se utvrđuje postotak oštećenja koji civilnim žrtvama rata omogućava sticanje prava na naknadu. Skrenuta je pažnja i na probleme i nerazumevanje od strane državnih organa sa kojima se susreću članovi porodica nestalih prilikom pokušaja za ostvarivanje prava na reparacije.
Zaključak konferencije je da je u Srbiji daleko veći broj onih koji koji su bili žrtve kršenja ljudskih prava od onih koji su uživaoci reparacije, zato je neophodno da se postojeće zakonske regulative izmene i dopune i pronađe adekvatan model po kome bi veći broj lica raspolagao pravom na reparaciju. Takođe je predloženo da se, zbog toga što se sa pitanjem prava žrtava kršenja ljudskih prava na materijalne reparacije susreću veliki broj država regiona, ovo pitanje pokuša rešiti na regionalnom nivou, sporazumom zainteresovanih država, koji bi poslužio kao regionalni okvir za rešavanje ovog problema.