16-18.10.2013. Predstavnici CEAS-a na godišnjoj međunarodnoj konferenciji PASOS-a u Briselu

Brisel, 16-18.10.2013.

ceas-logo-116

Predstavnici CEAS-a Irina Rizmal i Tibor Moldvai prisustvovali su godišnjoj međunarodnoj konferenciji Političke asocijacije za otvoreno društvo (Policy Association for an Open Society - PASOS) pod nazivom “Wider and Closer: Influencing EU Policy-Making to Foster Economic Integration and Democratic Development” u Briselu u periodu od 16.-18. oktobra.

Irina Rizmal bila je i jedan od panelista na temu otvorene uprave u jugoistočnoj Evropi i implikacija za dalje perspektive EU proširenja. U svojoj prezentaciji ona je iznela pregled Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji, sačinjenog na osnovu sveobuhvatnog mapiranja stanja na ovu temu u okviru projekta „Zagovaranje otvorene uprave: postavljanje dnevnog reda i praćenje akcionih planova zemalja od strane civilnog društva”. Ističući šta je do sada postignuto, kao i izazove za uspostavljanje i sprovođenje Partnerstva u Srbiji, ona je zaključila da, imajući u vidu da usvajanje prvog akcionog plana nije bilo dovoljno medijski javno ispraćeno, niti je podstaklo dovoljno javnih debata, civilno društvo ne može da čeka da država promoviše Partnerstvo, već da organizacije civilnog društva treba da započnu ovaj proces prve, upoznajući građane sa vrednostima Partnerstva jer oni treba da shvate da je ovo inicijativa koja će pomoći njima.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija članica PASOS-a, kao i predstavnici EU institucija poput Nikole Bertolinija iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Henk Viser, task menadžer u Evropskoj komisiji, Monika Makovei, predstavnica Rumunije u Evropskom parlamentu i drugi.

18.10.2013. Jelena Milić, CEAS direktor, prisustvovala je panelu organizovanom u okviru „Turneje Partnerstvo“

Beograd, 18.10.2013.

ceas-logo-116

Jelena Milić, CEAS direktor, prisustvovala je panel diskusiji u okviru projekta pod nazivom „Turneja Partnerstvo“, organizovanoj od strane Slovačke atlantske komisije i Atlantskog saveta Srbije u petak, 18. oktobra 2013. godine na Megatrend univerzitetu u Beogradu.

Panel se bavio pitanjima partnerstva Srbije i NATO, trenutnim bezbednosnim izazovima i evropskim ambicijama. Događaj je organizovan u saradnji sa ambasadom Slovačke u Beogradu, koja je trenutno ujedno i NATO kontakt ambasada u Srbiji za period 2013-14, uz podršku NATO Odeljenja za javnu diplomatiju i SlovakAid.

Govornici su bili Njegova ekselencija Ján Varšo, ambasador Republike Slovačke u Srbiji, Martin Sklenár, direktor Odeljenja za bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Slovačke, gospođa Dinaja Ivančić, načelnik Odeljenja za NATO i Partnerstvo za mir u Sektoru za bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, brigadni general Ornelo Baron, načelnik NATO Kancelarije za vezu u Beogradu, Dalibor Pavolka, direktor odeljenja za politiku odbrane i međunarodne odnose Ministarstva odbrane Republike Slovačke, pukovnik Thomas Klementsson, ataše za odbranu ambasade Kraljevine Švedske i drugi. Tom prilikom, Jelena Milić je istakla važnost Briselskog sporazuma u smislu mogućnosti za nove procene bezbednosnih rizika i vidu osnove za izradu novih strateških dokumenata.

21.10.2013. Jelena Milić, CEAS direktorka, Evroatlantska ličnost godine u Srbiji

Beograd, 21.10.2013.

CEAS

CEAS

Međunarodni institut za bezbednost je, u sklopu svojih aktivnosti na promociji evroatlantskih integracija u Srbiji koje sprovodi zajedno sa odeljenjem za javnu diplomatiju NATO dodelio priznanje za Evroatlantsku ličnost 2013. godine u Srbiji Jeleni Milić, direktorki Centra za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS).

Priznanje se dodeljuje ličnosti koja je svojim javnim i političkim nastupom najviše doprinela promociji Evroatlantskih integracija Srbije.

25.9.2013. Održan CEAS okrugli sto "Upravljanje osiguranim rizicima i kvalitet usluga privatnog obezbeđenja"

Beograd, 25.9.2013.

CEASConference-25-9-2013-1

Okrugli sto je još jednom okupio predstavnike svih zainteresovanih strana kako bi se omogućila sveobuhvatna i informisana rasprava i o ovoj temi. Među prisutnima su, dakle, bili predstavinci kompanija za privatno obezbeđenje, predstavnici kritične infrastrukture, predstavnici osiguravajućih društava, predstavnici policijske akademije, pripadnici Vojno-bezbednosne agencije i Vojne policije, i mnogi drugi.

5.9.2013. CEAS postao član SEKO za sektor vladavine prava

Beograd, 5.9.2013.

ceas-logo-116

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) postao je član Sektorske organizacija civilnog društva (SEKO) za sektor vladavine prava.

Program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći Kancelarije za evropske integracije, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomocć za 2011. predvideo je formiranje konsultativnog mehanizma sa OCD koji kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO). Pod Sektorskom organizacijom civilnog društva podrazumeva se konzorcijum organizacija civilnog društva od najviše tri partnera od kojih je jedna vodeći partner.

Za više informacija posetite SEKO sajt.

Sadržaj ovog sajta je moguće koristiti uz napomenu: "Preuzeto sa sajta CEAS Srbija" koja je sadrži i link na stranicu sa koje se preuzima sadržaj.

Centar za evroatlantske studije - CEAS

Dr. Dragoslava Popovića 15, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: +381 11 323 9579
[email protected], www.ceas-serbia.org
PIB: 105 265 781, Matični broj: 177 00 189
Potvrda o registraciji iz APR-a