CEAS: Neophodan zakon o smanjenju rizika od nepogoda

Tanjug, 18.3.2016.

tanjug

Međunarodna zajednica i Vlada Srbije treba da insistiraju na usvajanju Zakona o smanjenju rizika od elementarnih nepogoda i upravljanja vanrednim situacijama i stvore uslove za njegovu potpunu primenu, poreporuke su studije "Redovno u vanrednim situacijama", koju je izradio sproveo Centar za evroatlanske studije.

   

BEOGRAD - Međunarodna zajednica i Vlada Srbije treba da insistiraju na usvajanju Zakona o smanjenju rizika od elementarnih nepogoda i upravljanja vanrednim situacijama i stvore uslove za njegovu potpunu primenu, poreporuke su studije "Redovno u vanrednim situacijama", koju je izradio sproveo Centar za evroatlanske studije.

Međunarodna zajednica, takođe, treba da bude realističnija u ocenama dometa rada Vlade Srbije i da pored ekonosmkih reformi, akcenat stavi i na reformu celokupnog sistema bezbednosti u Srbiji, dok nova vlada treba da nastavi proces javne rasprave o nacrtu tog zakona, navodi se u preporukama.

Direkorka Centra za evroatlanske studije (CEAS) Jelena Milić ocenila je da aktealna vlast vrslo često u redovnim situacijama deluje kao da su krizne, dok se krizne, kako je rekla, ne saniraju sistematski u skladu sa vladavinom prava i demokratskim nadzorom nad sistemom bezbednosti.

Ona smatra da su nedavne poplave pokazale da je Vlada Srbije obezbedila adekvatan politički okvir za sistem reagovanja u vanrednim situacijama, ali taj sistem nije unapredila do mere da on sam može da deluje redovno u vanrednim situacijama.

Smatra da je reforma sistema bezbednosti moguća po usvajanju Strategije spoljne politike Srbije i kada ostali ključni krovni dokumenti budu usaglašeni sa procesom evropskih integracija Srbije i Sporazumom o normalizaciji odnosa sa Kosovom.

Milić je upozorila na pad podrške evropskim integracijama, što je pored ostalog i rezultat nedovršenosti procesa o kojima je govorila.

S druge strane, v.d zamenka direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković ističe da je koordinacija nadležnih službi u novom talasu poplava bila na visokom nivou, odnosno mnogo bolja nego 2014.

Novi zakon će, kako očekuje, biti usvojen nakon formiranja nove vlade dodajući da se taj dokument usredsređuje na prevenciju.

Nedeljković je dodala da je Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa resornim ministarstvima i nadležnim instuitucijama izradila Akcioni plan za implementaciju nacionalnog programa u kojem su, kako je navela, detaljno izrađene aktivnosti kako bi se unapredio sistem upravljanja rizikom.