CEAS Jelene Milić za zatvaranje humanitarnog centra u Nišu

Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) zalaže se za zatvaranje srpsko-ruskog centra u Nišu, uz pohvale šefu diplomatije Ivici Dačiću zbog inicijative za rešavanje diplomatskog statusa tog centra.

CEAS podseća na sumnje koje je centar izazivao od osnivanja, a u današnjem saopštenju navodi da su te sumnje pojačane pritiskom ruske strane da se centru omogući "poseban hibridni status" u Srbiji.

Takođe, kako se navodi, sada je izvesno da su netačne i tendenciozne bile najave da će centar da preraste u regionalnu strukturu za reagovanje u vanrednim situacijama, u kojoj će učestvovati još neke zemlje pa i članice EU i NATO.

Netačno je, takođe, da je Srbija u poslednje tri godine bila izložena velikim elemnatrnim nepogodama, kao i da je u saniranju posledica veliku ulogu imao upravo centar u Nišu, a što se moglo zaključiti iz izjava ruskog osoblja u tom centru.

Na drugoj strani, navodi CEAS, upravo su postojanje cantra u Nišu, ali i "prave namere Ruske Federacije kako i zašto da ga koristi" otežavali ili blokirali mogućnost da Srbija i njeni građani koriste prednosti članstva Srbije u EU mehanizmu za civilnu zaštitu, da Srbija napreduje u procesu pregovora sa EU, te da se na osnovu Individualnog akcionog plana partnerstva sa NATO (IPAP) unaprede strukture Srbije za reagovanje u vanrednim situacijama i upravljanje krizama.

CEAS podseća da Srbija jedina u regionu nema vladinu agenciju za reagovanje u vanrednim situacijama, ali i da javnosti malo zna o načinu na koji je Vlada Srbije finansirala rad centra.

Pristanak da centar dobije diplomatski status pretvorio bi ga praktično u ruski konzulat, smatra CEAS, te konstatuje da Vlada Srbije tada ne bi imala kontrolu nad objektom i zaposlenima.

CEAS brine i zbog toga što se nameće poređenje između statusa centra u Nišu i NATO SOFA - Sporazuma o statusu snaga sa Srbijom, pri čemu se, kako tvrde, namerno previđa da SOFA Vladi Srbije daje pravo da tačno odredi položaj NATO osoblja koji je transparentan i nad kojim Srbija ima kontrolu.

To je suprotno od diplomatskog statusa i značilo bi da su vatrogasci u suštini pripadnici oružanih snaga, smatraju u CEAS.

Uvereni su, međutim, da bi najbolje bilo da se centar u Nišu zatvori, a to bi, tvrde, olakšao dolazak privatnih low cost avio kompanija na aerodrom u Nišu, te omogućilo jačanje kapaciteta države Srbije za reagovanje u vanrednim situacijama i upravljanje krizama.