Preporuke CEAS-a da se spreči pad podrške NATO-u u Srbiji

Beogradski Centar za evroatlantske studije pozvao je danas NATO-u ili Evropskoj uniji se preporučuje da iznesu činjenice u vezi sa geopolitičkim okolnostima i uzrocima koji su doveli do vazdušnih napada NATO na SR Jugoslaviju, kao i o ljudskim žrtvama i drugim posledicama.

BEOGRAD - Beogradski Centar za evroatlantske studije pozvao je danas NATO-u ili Evropskoj uniji se preporučuje da iznesu činjenice u vezi sa geopolitičkim okolnostima i uzrocima koji su doveli do vazdušnih napada NATO na SR Jugoslaviju, kao i o ljudskim žrtvama i drugim posledicama

CEAS je, u studiji "Bazični instinkt - Slučaj za više NATO-a na Zapadnom Balkanu", izneo, pored ove, još nekoliko preporuka koje se odnose na Srbiju, a čiji je cilj, kako se navodi, da se spreči dalji pad javne podrške NATO-u u zemlji.