Milica Jovanović, novinar, 2.5.2013.

"O tome da je „praćenje odnosa” sa Sudom u Strazburu urgentna stvar za državu koja čezne za članstvom u Evropskoj uniji, jasno je već iz statistike Suda: među članicama Saveta Evrope Srbija je na visokom petom mestu po ukupnom broju pritužbi građana protiv svoje države – iza Moldavije, Ukrajine, Rusije, Turske – no ukoliko se računica izvede „po glavi stanovnika“, Srbija sa po jednom pritužbom za kršenje ljudskih prava na svakih 727 građana, izbija na ubedljivo prvo mesto."

Milica Jovanović, Peščanik

2.5.2013.