Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF u Srbiji, 2.6.2013.

“Javna preduzeća i dalje dominiraju srpskom ekonomijom, značajno više nego u drugim zemljama regiona. Pri tome ona koriste i deo javnih finansija. Privatizacija ovih kompanija, osim što bi dobro uticala na uštede budžeta, otvorila bi i potencijal rasta Srbije u vrlo perspektivnim sektorima kakvi su energetika ili telekomunikacije. Možda je nepotrebno reći, ali pri budućim postupcima privatizacije trebale bi da se pamte greške iz prošlosti, odnosno da oni budu bolji i transparentniji. U svakom slucaju, kvalitetnije upravljanje ovim kompanijama će obezbediti bolje poslovanje u budućnosti.“

Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF u Srbiji

2.6.2013.