Bojan Đurić, 25.7.2012.

Meni je istovremeno prosto fascinantna ta fascinacija službama bezbednosti svake nove vlasti ili delimično nove vlasti koja pokušava da preuzme kontrolu nad državnim aparatom, pa i nad tim delom državnog aparata u Srbiji.

Bojan Đurić, narodni poslanik LDP, 18.6.2012.