Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, 18.3.2014.

"Vučić danas putuje u Moskvu i vraća se u petak, pa ću se ja sa njim sastati posle toga."

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske

18.3.2014.