Lazar Stojanović, filmski reditelj i publicista, 12.10.2014.

"Kad u naše vreme kancelarka Nemačke učestvuje u proslavi međunarodnog dana pobede nad Trećim rajhom, čija je Savezna republika Nemačka punopravna naslednica, njen legitimitet ne proističe iz tog legalnog položaja, nego iz političke prakse građanske demokratije zasnovane na vladavini prava, koju ta država propisuje, primenjuje, štiti i širi. Taj legitimitet je u najmanju ruku upitan kad je reč o dvojici predsednika koji treba da predstavljaju oslobodioce Beograda.
Neko je ipak odlučio da je godišnjica povoljna prilika da Ruska federacija i Srbija naglase uzajamno prijateljstvo i antifašizam, podsećajući se te bitke iz pretprošlog rata na Balkanu. Antifašizam inače nije primetan u odnosu tih država prema sopstvenoj agresivnoj desnici ili prema aktivnoj politici demokratskih država protiv rasne, etničke, verske, rodne i starosne diskriminacije. Neobično je da u ime partizana nastupa četnički vojvoda, a u ime sovjeta ruski nacionalni vođa."

Lazar Stojanović, filmski reditelj i publicista

12.10.2014.