Dragomir Anđelković, 19.9.2012.

A antisrpska kulturno nvo-medijska peta kolona je opasnija od svake elementarne stihije i krajnje vreme je da joj se stane na put

Dragomir Anđelković, istoričar i ekonomista, 19.09.2012.