Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije, 17.10.2015.

„Uključivanje Crne Gore u proces evroatlantskih integracija ne vodi ka njenoj konsolidaciji i prosperitetu . Pre će biti suprotno - prisutna je politička i ideološka polarizacija i zaoštravanje socijalnoekonomskih problema."

Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije

17.10.2015.