dr Vladimir Kostić, predsednik SANU, 18.10.2015.

"U ovom trenutku jedina politička mudrost je na koji način, sa elementima dostojanstva, napustiti Kosovo, jer ni defakto ni dejure nije u rukama Srbije."

dr Vladimir Kostić, predsednik SANU

18.10.2015.