Nacrt Zakona o o smanjenju rizika od elementarnih i drugih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama, Član 32, Stav 1

"Udruženja i druge organizacije civilnog društva imaju pravo da, pored dobijanja informacija iz člana 30. stav 1. ovog zakona, razmatraju pitanja od značaja za smanjenje rizika od elementarnih i drugih nepogoda, upućuju o tome predloge nadležnim državnim, pokrajnskim i lokalnim organima i dobiju odgovor od njih, kao i da budu priznate kao partneri organa javnih vlasti u kreiranju i organizaciji politike smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda."

Nacrt Zakona o o smanjenju rizika od elementarnih i drugih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama, član 32, stav 1