Džejms Lajon, istraživač saradnik, Centar za jugoistočne evropske studije, 26.10.2015.

"Vašington mora da odluči sada, ne kasnije, da li će delovati proaktivno da zadrži Bosnu i Hercegovinu zajedno a Balkan stabilan - ili će dopustiti Moskvi da odredi pravila. Čekanje znači dozvoljavanje Balkanu da preraste u obnovljenu regionalnu nestabilnost i sukobe. A Sirija je pokazala da odluka da se čeka nosi sa sobom značajnu cenu, koju ratom zamoreni Balkan ne bi trebalo da plaća."

Džejms Lajon, istraživač saradnik, Centar za jugoistočne evropske studije

26.10.2015.