U Srbiji postoje Ustav, zakoni i jasna pravila koja regulišu istrage i krivične postupke, kao i ulogu i granice prava policije i pravosuđa u tim postupcima. Pravni poredak se ne može podrivati i pretvarati u medijske obračune i političku interpretaciju, gurajući zemlju u strah od raspada sistema bezbednosti i narušavanja podele vlasti.
Nenad Milić, narodni poslanik