Serž Bramerc, glavni haški tužilac, 9.12.2015.

"Činjenica da su prošle sedmice visoko rangirani ministri vlade pratili na putu u Srbiju osuđenog ratnog zločinca, generala Vladimira Lazarevića, i organizovali mu doček nakon što je pušten na slobodu šalje potpuno pogrešnu poruku."

Serž Bramerc, glavni haški tužilac

9.12.2015.