Barak Obama, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, 11.1.2016.

"To je to. (...) Nikada više u našim životima nećemo ponovo imati priliku da radimo toliko dobrog koliko imamo sada. Želim da budem siguran da to maksimalno iskoristimo."

Barak Obama, predsednik Sjedinjenih Američkih Država

11.1.2016.

BarackObama