Marko Attila Hoare, Kingston Univerzitet, 19.11.2012

„Presuda Apelacionog veća nije amnestirala hrvatsku stranu zločina izvresnih tokom i nakon operacije Oluja; naprotiv, ona se eksplicitno odnosi na zločine nad srpskim civilima u svojoj oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču. Ove žrtve još nisu dobila pravdu i kritičari su u pravu kada istaknu da ih je ICTY izneverio. Međutim, neuspeh treba pripisati pogrešnoj optužnici tužilaštva, a ne odluci Apelacionog veća“

Dr Marko Atila Hoare

19.11.2012.