09.07.2018 H.R. Makmaster

H.R. McMaster

Predsednik misli da može biti prijatelj sa Putinom. Ne znam zašto, ili zašto bi on to želeo da bude.

H.R. Makmaster, bivši Savetnik za nacionalnu bezbednost SAD-a