31.07.2018 Dušan Janjić

Dušan Janjić

Ni kosovska strana nije za to. Možda su ranije i postojali neki razgovori o tim temama, ali sada više ne. Amerika nije za podelu. S druge strane, Rusija i Turska jesu. Turska zastupa podelu kako bi mogla da odmah potom otvori pitanje statusa Sandžaka, jer tamo ima pretenzije.

Dušan Janjić, predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose