09.10.2018 Sonja Stojanović Gajić

Sonja Stojanovic

Promena okruženja, kao što je članstvo naših suseda u NATO će svakako morati da se odrazi na spoljnu politiku Srbije. To ne znači da moramo postati članica NATO, ali postoji ogroman prostor da se ostvari u praksi mantra koju naša politička elita govori, a to je da želimo ostanemo vojno neutralni, a da ostvarimo najbolju moguću saradnju sa NATO u okviru Partnerstva za mir. Mi smo daleko od najbolje moguće saradnje.

Sonja Stojanović Gajić, Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku