01.11.2018 Danica Grujičić

Danica Grujičić

Komisija koju su formirala četiri ministarstva će na naučnoj osnovi i matematički precizno ispitati posledice NATO bombardovanja. Kad sve budemo izanalizirali, onda ćemo razgovarati o tome, a oni koji tvrde da bombardovanje nije izazvalo veći broj obolelih od raka nikada nisu lečili nijednog pacijenta sa onkološkog odeljenja.

Prof.dr Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju nakon obilaska novoizgrađene zgrade Centra za ''Iks nož'' u okviru KCS