24.12.2018 Marija Obradović

Marija Obradovic

Važno je da ljudi znaju da je ministar odbrane neko ko treba da bude menadžer u Ministarstvu odbrane i nije neophodno da bude general ili vojni strateg, ali je važno da se obezbedi zakonodavni okvir za pravilno funkcionisanje.

Marija Obradović, potpredsednica SNS i predsednica Odbora za odbranu i untrašnje poslove