Tomislav Nikolić, 29.5.2012.

"Moramo da poštujemo taj zakon (o saradnji sa haškim tribunalom, prim aut.) i da ga podnosimo, kao što smo izdržali mnoge nepravde u ovom svetu".

Tomislav Nikolić, 29.05.2012.