22.04.2019 Novica Antić

Novica Antić

Ukoliko naši zahtevi ne budu prihvaćeni i ukoliko se nastavi sa progonom nas kao jedinog reprezentativnog sindikata u vojsci i činjenjem krivičnih dela, mi od sutra zajedno sa Policijskim sindikatom Srbije kome je takodje ukinuta reprezentativnost, započinjemo višednevne proteste.

Novica Antić, Predsednik Vojnog sindikata Srbije