09.05.2019 Konstantin Kosačov

Konstantin Kosačov

Rusija uvek poštuje pravo drugih naroda na svoj izbor. Ali ga ne poštuju upravo NATO zemlje, koje vrlo žestoko pokušavaju da uvuku Srbiju u zonu svog uticaja. I ovde želim Srbiji istrajnost, hrabrost i razumevanje, šta su tačno njeni nacionalni interesi — a uveren sam da je to da ostane neutralna i da razvija normalne odnose sa svim zemljama sa kojima želi.

Konstantin Kosačov, ruski senator i predsednik Odbora za međunarodne poslove Saveta Ruske Federacije